Матеріали HERE team

Системні механізми та критерії оцінювання діяльності університетів в Україні_О.Шаров

Категорія: Матеріали HERE team
Тип: Presentation
Додано: 15.05.2023

Оцінювання якості викладання і навчання в Україні академічна репутація_Ж.Таланова

Категорія: Матеріали HERE team
Тип: Presentation
Додано: 15.05.2023

Оцінювання якості викладання і навчання в Україні - репутація середроботодавців_Ю.Рашкевич

Категорія: Матеріали HERE team
Тип: Presentation
Додано: 15.05.2023

Модернізація мережі університетів у контексті євроінтеграції та відновлення України_В.Бахрушин

Категорія: Матеріали HERE team
Тип: Presentation
Додано: 15.05.2023

Міжнародні, національні та внутрішньоуніверситетські рейтинги – мотиватор якості та успішності_А.Васильєв

Категорія: Матеріали HERE team
Тип: Presentation
Додано: 15.05.2023

Критерії загальних і профільних міжнародних університетських рейтингів_В.Луговий

Категорія: Матеріали HERE team
Тип: Presentation
Додано: 15.05.2023

Recent Developments in Ukraine Higher Education according to amendments to the Laws of Ukraine “On Education” (2017), “On Higher Education” (2014) and other legislation; Ukraine’ Education System Description

Пропозиції Національних експертів з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ спільно з НАПН України (координатор В. Луговий) до проєкту ПЛАНУ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ (матеріали групи «Освіта і наука»)

ОГЛЯД національного законодавства та освітньої політики (проект Плану відновлення України (розділ Освіта та наука) в контексті документів ЄПВО та Болонських принципів

REVIEW of the national legislation and education policy (draft UKRAINE Recovery Plan (section Education&Science) in the context of the EHEA documents and Bologna principles