Матеріали HERE team

Recent Developments in Ukraine Higher Education according to amendments to the Laws of Ukraine “On Education” (2017), “On Higher Education” (2014) and other legislation; Ukraine’ Education System Description (December, 2022)

РОЗРОБЛЕННЯ СТУПЕНЕВИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ. Програмні компетентності та результати навчання Методичні рекомендації 2022 р.

МЕТОДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ПРОЄКТІВ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ (2022 р.)

Методична експертиза проектів стандартів вищої освіти, здійснена фахівцями Інституту вищої освіти НАПН України, Національними експертами з реформування вищої освіти (проект Програми ЄС Еразмус+), Національним Еразмус+ офісом в Україні (проект Програми ЄС Еразмус+) (відповідно до Методичних рекомендацій 2020 р.)

PROPOSALS on the Higher Education, VET relevant provisions and other levels of education to the draft UKRAINE Recovery Plan (section Education&Science) (2022)

Пропозиції НЕО в Україні до проєкту ПЛАНУ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ (матеріали групи «Освіта і наука») (2022)

РЕКОМЕНДАЦІЇ IІ Міжнародної науково-практичної конференції «РОЗБУДОВА ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ У ЗВО УКРАЇНИ: ІНСТРУМЕНТИ ТА ВИКЛИКИ» (17-18 листопада 2022 р.)

РЕКОМЕНДАЦІЇ Круглого столу «ВИЩА ОСВІТА В ПЛАНІ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ» (18 серпня 2022 р.)

Підсумки за результатами кластерного вебінару “Посилення потенціалу української освіти на шляху до європейської інтеграції”

Рекомендації за результатами Болонської конференції