Вища освіта в Україні

Методичні рекомендації щодо опису освітньої програми в контексті нових стандартів вищої освіти

Методичні рекомендації для розроблення профілів ступеневих програм,включаючи програмні компетентності та програмні результати навчання (Tuning)

Еразмус+ Пріоритети та контакти, МОН України

Категорія: Вища освіта в Україні
Тип: Presentation Publication
Додано: 15.11.2016

Report_Національна освітня інфраструктура удосконалення інноваційної та підприємницької діяльності ІТ- студентів

Категорія: Вища освіта в Україні
Тип: Report
Додано: 29.04.2016

Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації

Глосарій термінів вищої освіти - 2014 р. (оновлене видання з урахуванням положень нового Закону України про вищу освіту)

Категорія: Вища освіта в Україні Матеріали HERE team
Тип: Publication
Додано: 23.03.2015

Болонський процес: нова парадигма вищої освіти, Ю.Рашкевич

Проект переліку галузей знань та спеціальностей

Категорія: Вища освіта в Україні Матеріали HERE team
Тип: Publication
Додано: 18.02.2015

Глосарій термінів вищої освіти - 2011 р.

Категорія: Вища освіта в Україні Матеріали HERE team
Тип: Publication
Додано: 17.02.2015

Рамкова Угода Співпраці між ЄС і Україною (українською мовою)

Категорія: Вища освіта в Україні Матеріали HERE team
Тип: Publication
Додано: 08.01.2015