Міжнародна науково-практична конференція «Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості у закладах вищої освіти України» (21-22.10.2021)

21-22 жовтня 2021 р. відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості у закладах вищої освіти України (до 10-ї річниці затвердження «Програми заходів із забезпечення якості освіти у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка», організована Київським національним університетом імені Тараса Шевченка за підтримки Міністерства освіти і науки України, Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, Національного агентства кваліфікацій, Національної академії педагогічних наук України, Національного Еразмус+ офісу в Україні, Державної служби якості освіти України, МБФ «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики», а також низки партнерів за проєктами Програми ЄС Еразмус+ – Сумського державного університету, Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Львівського національного університету імені Івана Франка, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Робота конференції була спрямована за такими напрямами: розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти; взаємозв’язок між внутрішнім і зовнішнім оцінюванням якості освіти; розвиток культури якості у закладах вищої освіти; якість освіти: погляд студентів.

Серед спікерів конференції – Національні експерти з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+: Олег ШАРОВ, Генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти МОН України (Баланс лідерства та відповідальності університетського менеджменту в розвитку культури якості закладу вищої освіти), Світлана КАЛАШНІКОВА, Радник при дирекції Інституту вищої освіти НАПН України (Дизайн, реалізація та акредитація програм підготовки докторів філософії: фактори успіху), Юрій РАШКЕВИЧ, Член Національного агентства кваліфікацій (Інструменти врахування потреб ринку праці в освітніх програмах), Вадим ЗАХАРЧЕНКО, проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету «Одеська морська академія» (Внутрішня система забезпечення якості як основа належної професійної підготовки (досвід міжнародних акредитацій та інспекцій), а також представник Національного Еразмус+ офісу в Україні Жаннета ТАЛАНОВА, менеджер з аналітичної роботи, координатор команди Національних експертів з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ (Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: вплив Програми ЄС Еразмус+).

Презентація Ж. ТАЛАНОВОї

Презентація О. ШАРОВА 

Презентація С. КАЛАШНІКОВОЇ

Презентація Ю. РАШКЕВИЧА

Презентація В. ЗАХАРЧЕНКА

Попередня Участь у Дні кар’єри ЄС (21.10.2021, он-лайн)