XІІ Міжнародна науково-практична конференція «ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ: цифровізація та забезпечення якості вищої освіти» (14.12.2023 р., онлайн)

14 грудня 2023 р. Національний Еразмус+ офіс в Україні спільно з Інститутом вищої освіти НАПН та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка організували та провели XІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ: цифровізація та забезпечення якості вищої освіти» – – кластерний захід із цифровізації та забезпечення якості вищої освіти.

Захід відбувся за підтримки Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури Європейської Комісії, Міністерства освіти і науки України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та Національної академії педагогічних наук України.

Конференція мала на меті визначити стан імплементації Болонського процесу та цифрових трансформацій у вищій освіті України в умовах воєнного стану та широкомасштабної війни, процеси гармонізації законодавства України у сфері забезпечення якості вищої освіти, можливості удосконалення якості вищої освіти на основі синергії рейтингування та акредитації, вплив міжнародної експертної підтримки українських університетів щодо впровадження принципів і цілей Болонського процесу, перспективи розвитку вищої освіти, підготувати відповідні рекомендації.

В Zoom вебінарі взяли участь близько 200 зареєстрованих учасників: представники державних і приватних закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої освіти з усіх регіонів України, наукових установ НАПН України та НАН України, Міністерства освіти і науки України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національного агентства кваліфікацій, члени Національної команди експертів з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ (HERE), а також представники DAAD та європейські експерти проєкту Еразмус+ Bologna Hub Peer Support II.

Програма заходу (укр.) – завантажити.

Програма заходу (англ.) – завантажити.

Болонську конференцію 2023 відкрив Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир БУГРОВ, відзначивши досягнення України в імплементації Болонського процесу, які дозволяють впевнено рухатися шляхом євроінтеграції.

Михайло ВИННИЦЬКИЙ, Заступник Міністра освіти і науки України, HERE, підкреслив важливість щорічного зібрання освітян для обговорення проблем і перспектив розвитку вітчизняної вищої освіти в контексті Болонського процесу та інтеграції до Європейського простору вищої освіти, обміну досвідом українських та європейських експертів.

Свейн ХУЛШТАЙН, Менеджер з політики Департаменту політики у сфері вищої освіти Генерального Директорату з освіти, молоді, спорту та культури Європейської Комісії (DG EAC), відзначив незмінну підтримку Європейської Комісії задля розвитку України в сферах освіти молоді, спорту, розширення можливостей участі українських університетів та інших організацій в проєктах за різними напрямами Програми ЄС Еразмус+.

Девід АКРАМІ ФЛОРЕС, Керівник відділу Erasmus+ Key Action 3: Policy Support DAAD, зазначив важливість міжнародної співпраці в межах проєктів Еразмус+, спрямованих на підтримку реформування інституційних політик, та підкреслив внесок європейських експертів у розбудову інтернаціоналізації українських університетів-учасників проєкту Bologna Hub Peer Support II, де лідером є DAAD.

Світлана ШИТІКОВА, Координаторка Національного Еразмус+ офісу в Україні, повідомила про відкриття конкурсів 2024 Програми ЄС Еразмус+ і проведення Інформаційних днів для представлення можливостей для України та новацій цих конкурсів.

Також, з вітальним словом виступили Перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України Володимир ЛУГОВИЙ та Голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Андрій БУТЕНКО.

Сесія 1 конференції була присвячена проблемам імплементації Болонського процесу та цифровим трансформаціям у вищій освіті. Стан гармонізації законодавства України у сфері забезпечення якості вищої освіти в частині приведення нормативно-правових документів у відповідність до ЕSG 2015 висвітлив Андрій БУТЕНКО, Голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Презентація Володимира ЛУГОВОГО, Першого віце-президента НАПН України, HERE, була присвячена  удосконаленню якості вищої освіти на основі синергії рейтингування та акредитації. Проблемні питання внутрішнього забезпечення якості освітніх програм у цифровому та змішаному форматі представив  Андрій ГОЖИК, Проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  Олег ШАРОВ, Генеральний директор Директорату фахової передвищої, вищої освіти Міністерства освіти і науки України, HERE, представив стан імплементації Болонського процесу в Україні та цифрових трансформацій у вищій освіті України в умовах воєнного стану та широкомасштабної війни

Специфічні виклики, з якими зтикаються українські університети, упроваджуючи принципи та цілі Болонського процесу були розглянуті під час Сесії 2, в межах якої було представлено Проєкт Еразмус+ ”Bologna Hub Peer Support II“. Мету та завдання проєкту презентувала Ірина ЗОЛОТАРЬОВА, Член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, професор Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, HERE. Представники українських університетів, залучених до реалізації проєкту, В’ячеслав ШОБІК та Оксана САВЄЛЬЄВА, Національний університет «Одеська політехніка», Каріна НЕМАШКАЛО, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Людмила РЕМІШЕВСЬКА, Хмельницький національний університет, Анна ПАВЕЛЬЄВА, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Євгенія ДРАГОМІРОВА, Донецький державний університет внутрішніх справ, представили виклики та досвід участі закладів у проєкті. Результати і перспективи проєкту ”Bologna Hub Peer Support II“ висвітлила Кетрін ГЕРРЕС, старший спеціаліст відділу Erasmus+ Key Action 3: Policy Support, Національне агентство вищої освіти, DAAD.

У межах Сесії 3 Національні експерти з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ висвітлили тенденції та перспективи розвитку вищої освіти за підсумками участі у міжнародних заходах. Результати участі у HERE семінарі «Назустріч Міністерській конференції в Тірані 2024 р.: наслідки та цікаві моменти для систем вищої освіти в партнерських країнах-сусідах ЄС», що відбувся 7-8 листопада 2023 р. в Університеті Сараєво (Боснія та Герцеговина) представила Maрія МИШЛОВСЬКА, HERE, студентка  Українського католицького університету. Результати участі у Щорічній конференції HERE «Реформування політики у вищій освіти задля впливу», що відбулась 4-5 грудня 2023 р. в Університеті Барселони (Іспанія), презентував Володимир БАХРУШИН, голова HERE Team, професор, голова вченої ради Національного університету «Запорізька політехніка», голова сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України, HERE. Юрій РАШКЕВИЧ, Член Національного агентства кваліфікацій, професор Національного університету «Львівська політехніка», Заступник Міністра освіти і науки України (2018-2019), HERE, привернув увагу до запровадження мікрокваліфікацій в Європейському просторі вищої освіти, зокрема відзначив проблемні питання щодо термінів підготовки та обсягу  кредитів ЄКТС за мікрокваліфікаціями. Презентація була підготовлена за участі Олени КОЗІЄВСЬКОЇ, Керівника Секретаріату Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій, HERE, яка також була учасницею заходу.

ПРЕЗЕНТАЦІЇ:

 • Удосконалення якості вищої освіти на основі синергії рейтингування та акредитації, Володимир ЛУГОВИЙ – завантажити.
 • Внутрішнє забезпечення якості освітніх програм у цифровому/змішаному форматі: особливості, можливості та перешкоди, Андрій ГОЖИК – завантажити.
 • Імплементація Болонського процесу та цифрові трансформації у вищу освіту України в умовах воєнного стану та широкомасштабної війни, Олег ШАРОВ – завантажити.
 • Проєкт Еразмус+ ”Bologna Hub Peer Support II“: мета і завдання, Ірина ЗОЛОТАРЬОВА – завантажити.
 • Проєкт Еразмус+ ”Bologna Hub Peer Support II“: Національний університет «Одеська політехніка», В’ячеслав ШОБІК, Оксана САВЄЛЬЄВА – завантажити.
 • Проєкт Еразмус+ ”Bologna Hub Peer Support II“: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Каріна НЕМАШКАЛО – завантажити.
 • Проєкт Еразмус+ ”Bologna Hub Peer Support II“: Хмельницький національний університет, Людмила РЕМІШЕВСЬКА – завантажити.
 • Проєкт Еразмус+ ”Bologna Hub Peer Support II“: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Анна ПАВЕЛЬЄВА – завантажити.
 • Проєкт Еразмус+ ”Bologna Hub Peer Support II“: Донецький державний університет внутрішніх спра, Євгенія ДРАГОМІРОВА – завантажити.
 • Проєкт Еразмус+ ”Bologna Hub Peer Support II“: результати і перспективи, Кетрін ГЕРРЕС – завантажити.
 • Назустріч Міністерській конференції в Тірані 2024 р.: наслідки та цікаві моменти для систем вищої освіти в партнерських країнах-сусідах ЄС, Марія МИШЛОВСЬКА – завантажити.
 • Реформування політики у вищій освіті задля впливу, Володимир БАХРУШИН, Олена КОЗІЄВСЬКА, Юрій РАШКЕВИЧ – завантажити.
Попередня Запрошуємо долучитись до XII Міжнародної науково-практичної конференції «Європейська інтеграція вищої ...