Назва напряму: Жан Моне в сфері вищої освіти (Jean Monnet Actions in the Field of Higher Education).

Тип проєкту: Жан Моне: ЦЕНТРИ ДОСКОНАЛОСТІ (Jean Monnet Centres of Excellence).

Яке агентство координує: Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури (ЕАСЕА – Brussels) – централізовано.

Проєкт спрямований на:

  • підтримку викладання та дослідження у сфері студій Європейського Союзу в усьому світі;
  • сприяння активному європейському громадянству і цінностям та розгляд ролі ЄС у глобалізованому світі, підвищення обізнаності про ЄС та інклюзію, а також діалог між людьми;
  • прагнення діяти як вектор публічної дипломатії щодо третіх країн, сприяючи поширенню цінностей ЄС та покращенню візуалізації того, за що виступає Європейський Союз і чого він має намір досягти.

Цілі напряму:

  • сприяти досконалості викладання та досліджень у галузі студій Європейського Союзу у всьому світі;
  • посилити діалог між академічним світом та суспільством, включаючи політиків на місцевому та державному рівнях, державних службовців, представників громадянського суспільства, представників різних рівнів освіти та засобів масової інформації;
  • генерувати знання та уявлення на підтримку формування політики ЄС та посилювати роль ЄС у Європі та у глобалізованому світі;
  • охопити широку громадськість та поширити знання про ЄС у найширших колах суспільства (за межами наукової спільноти та спеціалізованої аудиторії), наблизивши ЄС до громадськості.

Тривалість проєкту: 3 роки.

Макс. розмір гранту: 100 000 євро (Загальна сума гранту ЄС складає 80% від передбачуваного бюджету, визначеного після оцінки заявки).

Співфінансування: орієнтовно 20%.

Хто може бути координатором / заявником? Будь-який заклад вищої освіти, заснований у державі-члені ЄС, третій країні, асоційованій до Програми, або третій країні, не асоційованій до Програми, може подати заявку.

Виняток: організації з росії та білорусі не мають права брати участь у цьому напрямі.

Фізичні особи не можуть подавати заявку безпосередньо на грант.

У будь-якому закладі вищої освіти, що бере участь, одночасно буде підтримуватися лише один Центр досконалості Жан Моне. Приймаюча установа координує діяльність для одного чи кількох факультетів/кафедр.

Які організації можуть брати участь у проєкті?

Будь-який заклад вищої освіти, заснований у державі-члені ЄС, третій країні, асоційованій до Програми, або третій країні, не асоційованій до Програми, може подати заявку.

Виняток: організації з росії та білорусі не мають права брати участь у цьому напрямі.

ЗВО, розташовані в державах-членах ЄС, третіх країнах, асоційованих до Програми, повинні мати діючу Хартію Еразмус для вищої освіти (ECHE). ECHE не потрібен для ЗВО з третіх країн – учасниць, не асоційованих до Програми.

Кількість та типи організацій, вимоги щодо партнерства:

Один заклад вищої освіти, заснований у державі-члені ЄС, третій країні, асоційованій до Програми, або третій країні, не асоційованій до Програми.

Виняток: організації з росії та білорусі не мають права брати участь у цьому напрямі.

Додаткова важлива інформація: Центр досконалості є хабом або центром компетентностей та знань з питань Європейського Союзу з тривалістю проєкту три роки. Центр відіграє важливу роль у охопленні студентів факультетів, які зазвичай не займаються питаннями Європейського Союзу, а також політиків, державних службовців, організованого громадянського суспільства та широкої громадськості.

Які правила щодо обсягу фінансування?

Цей напрям здійснюється за моделлю фіксованого фінансування (фіксованої суми). Така схема фінансування дозволить зосередитися скоріше на результатах, ніж затратах, тим самим роблячи наголос на якості та рівні досягнення вимірюваних цілей.

Фіксовані гранти покриватимуть витрати на персонал, витрати на проїзд та проживання, витрати на обладнання та субпідряд, а також інші витрати (поширення інформації, публікація, переклад).

Розмір фіксованого внеску буде визначатися для кожного гранту виходячи з розрахункового бюджету проєкту, запропонованого заявником. Орган, що надає грант, визначатиме фіксовану суму кожного гранту на основі заявки, результату оцінки, ставок фінансування та максимальної суми гранту, встановленої в конкурсі.

Куди подавати проєктну заявку?

Онлайн до Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури (ЕАСЕА) в Брюсселі через Портал Funding&tender opportunities.

Коли подавати?

Організація заявник подає проєктну заявку на відповідний конкурс до визначеного терміну.

У поточному конкурсі: 1 лютого 2024 р. 17:00:00 (за Брюссельським часом).

Посилання на конкурсну програму: Call ID: ERASMUS-JMO-2024-COE Funding&Tender opportunities.

Відео