Назва напряму: КА2: Співпраця між організаціями та установами (KA2: Cooperation Among Organisations and Institutions).

Тип проєктів: KA220-YOU та ERASMUS-YOUTH-2024-PCOOP-ENGO ПАРТНЕРСТВА СПІВПРАЦІ У СФЕРІ МОЛОДІ (Cooperation partnerships in education, training and youth / Cooperation partnerships in youth).

Яке агентство координує:

ERASMUS-YOUTH-2024-PCOOP-ENGO – Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури (ЕАСЕА – Brussels) – централізовано

КА220-YOU- Національні Агентства Еразмус+ країн-членів Програми – децентралізовано.

Проєкти спрямовані на: сприяння підвищенню якості та актуальності діяльності організацій, розвитку та зміцненню партнерських мереж, підвищенню здатності партнерів працювати разом на транснаціональному рівні, сприяючи інтернаціоналізації власної діяльності шляхом обміну або розвитку нових практик і методів, а також обміну і порівнянню ідей.

Цілі напряму:

 • підвищення якості роботи, діяльності та практики залучених організацій та установ, відкриття для нових суб’єктів, які зазвичай не включаються в сектор;
 • нарощування спроможності організацій працювати на транснаціональному рівні та між секторами;
 • вирішення загальних потреб та пріоритетів у галузі освіти, професійної підготовки, молоді та спорту;
 • забезпечення трансформації та змін (на індивідуальному, інституційному чи галузевому рівні), що призводить до вдосконалення та нових підходів, пропорційно контексту кожної організації.

Тривалість проєктів: 12-36 місяців.

Макс. розмір гранту: 120 000 євро / 250 000 євро / 400 000 євро.

Співфінансування: –

Хто може бути координатором / заявником? Організація з країни-члена Програми

Які організації можуть брати участь у проєкті? Організації у сферах освіти, професійного навчання, молоді, спорту чи інших соціально-економічних секторів (а також організації, які здійснюють діяльність, що є наскрізною в різних сферах) з країн-членів та країн-партнерів Програми:

 • Молодіжні організації;
 • Інші організації, які працюють у сфері молоді;
 • Заклади вищої/професійної освіти та їх партнери;
 • Центральні та місцеві органи державного управління;
 • Органи місцевого самоврядування;
 • Торгово-промислові палати;
 • Національні, регіональні кваліфікаційні органи (Національне агентство кваліфікацій тощо);
 • Бізнес-компанії;
 • Підприємства;
 • Галузеві організації.

Кількість та типи організацій, вимоги щодо партнерства: принаймні 3 організації із трьох країн-членів Програми (участь організацій з України та інших країн-партнерів Програми має бути обґрунтована як така, що додає цінності проєкту).

Проєкти спрямовані на підтримку України та українців за кордоном та в Україні, а також українські молодіжні організації  є пріоритетом для участі в конкурсі.

Додаткова важлива інформація (пріоритети тощо).

Проєкт має враховувати:

 • принаймні один горизонтальний пріоритет (Екологічна стійкість; Інклюзивність і різноманітність; Цифровий вимір);

та/або

 • принаймні один конкретний пріоритет, що стосується сфери освіти, навчання, молоді та спорту, що найбільше зазнає впливу у проєкті.

Секторальні специфічні пріоритети:

 • сприяння активній громадянській позиції, ініціативі молодих людей та молодіжному підприємництву, включаючи соціальне підприємництво;
 • підвищення якості, інноваційності та визнання молодіжної роботи;
 • зміцнення можливостей працевлаштування молоді;
 • зміцнення зв’язків між політикою, дослідженнями та практикою.

Які правила щодо обсягу фінансування?

Запропонована модель фінансування складається з 3 одноразових сум, що відповідають загальній сумі гранту проєкту: 120 000 євро, 250 000 євро та 400 000 євро.

Організаціям-заявникам необхідно обрати між 3 попередньо визначеними сумами відповідно до діяльності, що вони хочуть здійснити, та результатів, яких вони хочуть досягти.

Під час планування проєктів організації-заявники, спільно зі своїми партнерами по проєкту, повинні обрати одноразову суму, що більш відповідна для покриття витрат своїх проєктів, грунтуючись на їх потребах та цілях. Якщо проєкт обрано для фінансування, запитувана одноразова сума стає загальною сумою гранту.

Куди та коли подавати проєктну заявку?

Організація-заявник, з країни-члена Програми, яка працює у сфері молоді (за винятком Європейських НУО) подає заявку:

 • до Національного агентства Еразмус+ країни-члена Програми, де знаходиться організація-заявник
 • тільки в е-вигляді на порталі Еразмус+ та ESC: Cooperation partnerships in higher education – KA220-YOU.
 • до 5 березня, 12:00:00 (за часом Брюсселя) – перший раунд
 • до 1 жовтня, 12:00:00 (за часом Брюсселя) – другий раунд (слідкуйте за інформацією на сайтах Національних агентств Еразмус+)

Партнерства співпраці у сфері молоді, що подають Європейські НУО – централізовано:

 • до Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури (ЕАСЕА): European NGOs: ERASMUS-YOUTH-2024-PCOOP-ENGO
 • тільки в е-вигляді на порталі FTOP за покликанням – ERASMUS-YOUTH-2024-PCOOP-ENGO.
 • до 5 березня, 17:00:00 (за часом Брюсселя)

19.01.2023 р. Вебінар та відеоресурси з презентаціями щодо підготовки такого типу проєктів.

Корисні матеріали: