Національна команда експертів з реформування вищої освіти – HERE team (Higher Education Reform Experts) – ініціатива Європейської Комісії, спрямована на підтримку модернізації систем вищої освіти у країнах – партнерах програми Темпус (з 2014 р. Еразмус+). HERE team утворюється з метою залучення визначного експертного досвіду, здатного прискорити досягнення цілей Лісабонського та Болонського процесів у світлі національних потреб і прагнень; посилити міжнародну складову Лісабонського та Болонського процесів та їх зовнішній вимір.

КОМАНДА HERE team 2024 р. (eng) – завантажити.

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ HERE team на 2024 р. – завантажити

 

Завдання Національних експертів на національному рівні:

  • брати участь у виробленні національної політики та модернізації системи вищої освіти відповідно до завдань Болонського процесу;
  • надавати консультації та поради безпосередньо ЗВО, допомагаючи їм у плануванні та проведенні реформ;
  • працювати із неакадемічними організаціями (об’єднання промисловців, культурні товариства, організації громадянського суспільства), роз’яснюючи їм сутність Болонського процесу та національну стратегію його впровадження в Україні;
  • поширювати ідеї Болонського процесу та пропагувати Лісабонську стратегію серед фахових кіл та широких верств населення в Україні.

Завдання Національних експертів на міжнародному рівні:

  • надавати консультації або експертну допомогу за зверненнями представників інших країн, у випадку, коли в їх власній країні бракує необхідних експертних знань чи досвіду;
  • на замовлення Європейської Комісії брати участь у розробленні та проведенні тренінгів для експертів з інших країн, які беруть активну участь у запровадженні та просуванні реформ вищої освіти в своїх власних країнах. Таке навчання може відбуватися під час пленарних засідань Національних команд або для конкретних груп на спеціально організованих заходах.

 Діяльність Національних експертів базується на колегіальному принципі та здійснюється за трьома напрямами:

  • вироблення політики в сфері вищої освіти
  • планування та проведення реформ
  • просування реформ у рамках Болонського процесу

 

Ураховуючи різноманітність завдань і відмінності в знаннях, вміннях та досвіді, необхідних для виконання завдань, певні доручення закріплятимуться за окремими експертами Національної команди згідно з їхньою компетентністю. Усі члени команди проходять навчання, тренінгові курси, організовані в Україні або у межах міжнародних навчальних програмах.

Склад HERE team у 2017 р. оновлено на основі Технічного завдання ЕАСЕА, а також за результатами діяльності за 2015-2016 рр. і за рекомендаціями МОН України та затверджено Виконавчим агентством ЄС з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (Брюссель).

Проєкт “Національна команда експертів з реформування вищої освіти” (2015-2017 рр.) фінансувався в межах Програми Європейського Союзу Еразмус+ та був зареєстрований в Міністерстві економічного розвитку і торгівля України, а з 2018 р. є складовою діяльності проєкту “Мережа Національних Еразмус+ офісів та Національних команд експертів з реформування вищої освіти”, що зареєстрований в Секретаріаті КМУ України.