Назва напряму: КА1: Навчальна мобільність (KA1: Learning Mobility of Individuals).

Тип проєкту: МОБІЛЬНІСТЬ У СФЕРАХ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ: АКРЕДИТОВАНІ ПРОЄКТИ МОБІЛЬНОСТІ (Mobility for Learners and Staff in Vocational Education And Training: Accredited Projects).

Яке агентство координує: Національні Агентства Еразмус+ країн-членів Програми – децентралізовано.

Проєкт спрямований на: надання можливостей для навчання індивідуальним особам, підтримку інтернаціоналізації та інституційного розвитку закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти та інших організацій у сфері професійної освіти та навчання.

Цілі напряму:

Підвищення якості неперервної професійної освіти та навчання в Європі шляхом:

 • посилення ключових компетентностей та навичок, зокрема вивчення мови та набуття цифрових навичок;
 • підтримка розвитку професійних навичок, необхідних на в даний час та в майбутньому на ринку праці;
 • обмін кращими практиками та сприяння використанню нових та інноваційних педагогічних методів і технологій, а також підтримка професійного розвитку вчителів, тренерів, наставників та інших працівників професійної освіти;
 • нарощування спроможності закладів професійної освіти для виконання високоякісних проєктів мобільності та їх здатності формувати якісні партнерства під час розробки власної стратегії інтернаціоналізації;
 • зробити мобільність реальною можливістю для будь-якого учня закладу професійної освіти та збільшити середню тривалість мобільності задля підвищення її якості та впливу;
 • сприяння якості, прозорості та визнанню результатів навчання під час мобільності за кордоном за допомогою європейських інструментів.

Посилення європейського виміру викладання та навчання шляхом:

 • просування цінностей інклюзії та різноманітності, толерантності та демократичності;
 • просування знань про спільну європейську спадщину та різноманітність;
 • підтримка розвитку професійних мереж по всій Європі.

Тривалість проєкту: 15 місяців, після 12-ого місяця виконання проєкту може бути продовжено до 24 місяців.

Макс. розмір гранту: –

Співфінансування: –

Хто може бути координатором / заявником? Заклад у сфері VET з Еразмус+ VET акредитацією з країни-члена Програми.

Які організації можуть брати участь у проєкті? Заклади професійної освіти з країн-членів та країн-партнерів Програми.

Кількість та типи організацій, вимоги щодо партнерства: перелік членів консорціуму повинен бути наданий як частина проєктної заявки та має включати принаймні одну організацію з країни-члена на додаток до координатора. Усі заплановані організації-члени консорціуму мають бути з тієї ж країни-члена Програми, що і координатор консорціуму мобільності. Кількість учасників, що можуть бути включені до акредитованих проектів, не обмежена, крім тих, що визначені на етапі розподілу бюджету.

Додаткова важлива інформація (пріоритети тощо).

Для проєктів мобільності важливо дотримуватися:

 • Принципу інклюзії та всеохоплення (створення рівних можливостей, залучення до вироблення спільних рішень, включення періоду мобільності (=“вікна мобільності”) в академічний календар тощо);
 • Практик, спрямованих на збереження довкілля (промоція екологічних дій, спрямованих на дружнє відношення до навколишнього середовища, підвищення рівня обізнаності громадян щодо способів збереження навколишнього середовища, надання переваги подорожам ”зеленим транспортом” тощо);
 • Принципу цифровізації в освіті (активне використання цифрових інструментів та методів викладання і навчання, сприяння набуттю та розвитку цифрових компетентностей  тощо);
 • Стандартів якості у проєктах мобільності для VET.

Які правила щодо обсягу фінансування?

 • До 20% гранту може бути виділено для співпраці із країнами-партнерами Програми.
 • Фінансова організаційна підтримка партнерства (від 100 до 500 євро на учасника залежно від типу мобільності).
 • Покриття витрат на подорож (відповідно до Калькулятора дистанцій).
 • Кошти на перебування (для персоналу – від 80 до 160 євро на добу; для студентів – від 30 до 104 євро на добу).
 • Додаткові кошти для учасників мобільності з особливими освітніми потребами (100 євро на учасника).
 • Підготовчі візити (575 євро за учасника, максимум 3 учасники за візит).
 • Окреме фінансування для діяльності з викладання курсу (витрати, що покривають реєстраційні внески на курси та навчання: 80 євро за учасника на день (макс. 800 євро в межах однієї грантової угоди).
 • Додаткові кошти на мовну підтримку для учасників мобільності (150 євро на учасника).

Куди подавати проєктну заявку? До Національних Агентств Еразмус+ країн-членів Програми.

Коли подавати? 20 лютого, 12:00:00 (12.00 за Брюсселем).

Посилання на конкурсну програму: KA121-VET-Accredited projects for mobility of learners and staff in vocational education and training

Відео та презентація як зареєструвати організацію та отримати PIC і OID.

Корисні матеріали: