Назва напряму: КА2: Співпраця між організаціями та установами (KA2: Cooperation Among Organisations and Institutions).

Тип проєкту: РОЗБУДОВА ПОТЕНЦІАЛУ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ (Capacity Building in Higher Education):

 • Strand 1: Збільшення доступу до співпраці у сфері вищої освіти (Fostering access to cooperation in higher education)
 • Strand 2: Партнерства для розвитку вищої освіти (Partnerships for transformation in higher education)
 • Strand 3: Структурні проєкти на підтримку реформ (Structural reform projects)

Презентація в деталях про всі конкурси цього напряму:

відеозапис інфодня ЕАСЕА

презентація про підготовку проєкту

презентація українською мовою.

Презентація про подання заявки про валідацію на FTOP

Яке агентство координує: Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури (ЕАСЕА – Brussels) – централізовано.

Проєкт спрямований на: підтримку проєктів міжнародного співробітництва на основі багатостороннього партнерства між закладами та організаціями, що працюють у сфері вищої освіти; підтримку актуальності, якості та модернізації вищої освіти в країнах-партнерах Програми для їх соціально-економічного відновлення, зростання та процвітання.

Цілі напряму:

 • підвищення якості вищої освіти та її актуальності для ринку праці та суспільства країнах-партнерах Програми;
 • підвищення рівня компетентностей, навичок та потенціалу працевлаштування студентів у ЗВО країн-партнерів Програми шляхом розробки нових та інноваційних освітніх програм;
 • сприяння інклюзивній освіті, рівності, справедливості та розвитку громадянських компетентностей у вищій освіті у країнах-партнерах Програми;
 • підвищення якості викладання, механізмів оцінювання для працівників та студентів ЗВО, забезпечення якості, управління, інклюзивності, інновацій, цифрового та підприємницького потенціалу, а також інтернаціоналізації ЗВО країн-партнерів Програми;
 • підвищення спроможності ЗВО, органів, що відповідають за вищу освіту, та компетентних органів країн-партнерів Програми щодо модернізації їх систем вищої освіти, зокрема щодо управління та фінансування шляхом впровадження та підтримки моніторингу процесів реформування;
 • підвищення якості підготовки викладачів та їх безперервного професійного розвитку для довгострокового впливу на якість систем освіти в країнах-партнерах Програми;
 • розбудова співпраці між інституціями та обмін передовим досвідом;
 • сприяння співробітництву в різних регіонах світу через спільні ініціативи.

Деталі про типи проєктів, партнерства і координаторів

І) Strand 1 and Strand 2: Хто може бути координатором / заявником?

 • Заклади вищої освіти (ЗВО), асоціації чи об’єднання ЗВО.

Хто може бути в партнерстві проєкту:

 • Заклади вищої освіти (ЗВО), асоціації чи об’єднання ЗВО;
 • Організації чи інституції, які є активні на ринку праці чи у сферах освіти, професійної підготовки та молоді.

Ці організації мають бути з наступних країн-учасниць Програми:

 • держав-членів ЄС (27 країн);
 • країн Асоційованих до Програми (6 країн);
 • країн НЕ Асоційованих до Програми, проте тільки з визначених регіонів: Regions 1, 22 , 3, 5a, 6, 7a, 8a, 9, 10 and 11

Загальні вимоги до ЗВО:

 • ЗВО з держав-членів ЄС та країн Асоційованих до Програми (Programme Countries – країни члени Програми) мають бути підписантами Хартії Еразмус у сфері вищої освіти – valid Erasmus Charter for Higher Education (ECHE);
 • ЗВО з країн НЕ Асоційованих до Програми (Partner Countries – країни партнери Програми) мають бути офіційно визнані відповідними компетентними органами влади разом з їх філіями (якщо такі є). ЗВО мають обов’язково мати освітні програми рівня вищої освіти та визнавати дипломи вищої освіти tertiary education qualifications level3 .

Типи проєктів, кількість та типи організацій – вимоги щодо партнерства:

1) Національні проєкти (Nationl projects):

відкриті тільки для окремих регіонів (Regions 24 , 3, 5a, 6, 7a, 8a, 9) , тобто для України відкрито!

 • Мінімум 2 країни-члени Програми, з яких мінімум по 1 ЗВО (з ECHE), плюс 2 ЗВО з України.
 • Кількість організацій із країн-членів Програми не повинна перевищувати кількість організацій з країн-партнерів Програми.

2) Багатонаціональні проєкти (Multi-Beneficiary projects)

відкриті для визначених регіонів (Regions 1, 22 , 3, 5a, 6, 7a, 8a, 9, 10 and 11)

 • Мінімум 2 країни-члени Програми, з яких має бути залучено в партнерство мінімум по 1 ЗВО (з ECHE)
 • Мінімум 2 країни-партнера Програми, з кожної з яких має бути залучено в партнерство мінімум по 2 ЗВО
 • Країни-партнери можуть бути з одного регіону (regional projects) чи з різних регіонів (cross-regional projects)
 • Кількість організацій із країн-членів Програми не повинна перевищувати кількість організацій з країн-партнерів Програми.

Довідково: Типи проєктів:

 • Національні – у фокусі Україна; Багатонаціональні регіональні: у фокусі країни Східного Партнерства; Багатонаціональніміжрегіональні: у фокусі партнери з декількох регіонів.

ІІ) Strand 3: Хто може бути координатором / заявником?

 • Заклади вищої освіти (ЗВО), асоціації чи об’єднання ЗВО.

Хто може бути в партнерстві проєкту:

 • Заклади вищої освіти (ЗВО), асоціації чи об’єднання ЗВО;
 • Організації чи інституції, які є активні на ринку праці чи у сферах освіти, професійної підготовки та молоді.

Ці організації мають бути з наступних країн-учасниць Програми:

 • держав-членів ЄС (27 країн);
 • країн Асоційованих до Програми (6 країн);
 • країн НЕ Асоційованих до Програми, проте тільки з визначених регіонів: Regions 1, 22 , 3, 5a, 6, 7a, 8a, 9, 10 and 11

Загальні вимоги до ЗВО:

 • ЗВО з держав-членів ЄС та країн Асоційованих до Програми (Programme Countries – країни члени Програми) мають бути підписантами Хартії Еразмус у сфері вищої освіти – valid Erasmus Charter for Higher Education (ECHE);
 • ЗВО з країн НЕ Асоційованих до Програми (Partner Countries – країни партнери Програми) мають бути офіційно визнані відповідними компетентними органами влади разом з їх філіями (якщо такі є). ЗВО мають обов’язково мати освітні програми рівня вищої освіти та визнавати дипломи вищої освіти tertiary education qualifications level3 .

Кількість та типи організацій – вимоги щодо партнерства:

відкриті для визначених регіонів (Regions 1, 27 38 , 5a, 6, 7a, 8a, 9, 10 and 11)

 • Мінімум 2 країни-члени Програми, з яких має бути залучено в партнерство мінімум по 1 ЗВО (з ECHE)
 • Мінімум 1 країна-партнер Програми, з якої має бути залучено в партнерство мінімум по 2 ЗВО (2 HEIs9 ) та національні органи влади (наприклад: Міністерства), які є відповідальними за вищу освіту в країні.
 • Країни-партнери можуть бути з одного регіону (regional projects) чи з різних регіонів (cross-regional projects)
 • Кількість організацій із країн-членів Програми не повинна перевищувати кількість організацій з країн-партнерів Програми.

Додаткова важлива інформація (пріоритети тощо).

Strand 1. Збільшення доступу до співпраці у сфері вищої освіти – невеликі проєкти орієнтовані на залучення новачків, закладів з менш залучених країн/регіонів, а також включення різних цільових груп.

Пріоритети наскрізні та регіональні визначено на FTOP

Strand 2. Партнерства для розвитку вищої освіти – проєкти, орієнтовані на заклади вищої освіти, мають бути розроблені задля більшого і ширшого впливу інновацій, співпраці університетів і бізнесу та інституційного управління.

Пріоритети наскрізні та регіональні визначено на FTOP в умавах конкурсу

Strand 3. Структурні проєкти на підтримку реформ – проєкти зосереджені на макрорівні політичних реформ, необхідних для сприяння розвитку інтернаціоналізації. Окрім закладів вищої освіти, необхідне залучення органів державної влади, яким підпорядковані заклади вищої освіти, та/або Міністерства освіти і науки України, які визначають національні пріоритети.

НОВЕ!!!Національні пріоритети визначено на МОН України. Офіційний лист з пріоритетами 2024 р.

Під час розробки проєктів необхідно враховувати пріоритети та характеристики Програми, а також регіональні пріоритети та підпріоритети.

Звертаємо увагу, що Міністерством освіти і науки України визначено національні пріоритети для заявок конкурсів Структурних проєктів (Strand 3) з розвитку потенціалу вищої освіти та розвитку потенціалу професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти Програми ЄС Еразмус+. Нагадуємо, що МОН України є обов’язковим партнером такого типу проєктів.

Команди, які працюють над таким типом проєктів або планують залучати МОН України як партнера, для отримання листів підтримки, мають подати інформацію до МОН України до 14 січня 2024 р.

Офіційний лист з пріоритетами 2024 р.

Презентація може стати у нагоді щодо ідей для проєктів:

 • Імплементація Болонського процесу та цифрові трансформації у вищу освіту України в умовах воєнного стану та широкомасштабної війни, Олег ШАРОВ – завантажити.

Для кожного напряму та конкурсу визначені пріоритети: наскрізні/регіональні/підпріоритети.

Пріоритети Програми:

 • Інклюзія та різноманітність у всіх сферах освіти, професійної підготовки, молоді та спорту;
 • Навколишнє середовище/екологічність та боротьба зі змінами клімату;
 • Вирішення питань цифрової трансформації шляхом розвитку цифрової готовності, стійкості та спроможності;
 • Спільні цінності, активне громадянство.

Характеристики Програми:

 • Захист, здоров’я, безпека учасників;
 • Багатомовність;
 • Міжнародний вимір;
 • Визнання та валідація компетентностей та кваліфікацій;
 • Поширення інформації про діяльність проєкту та результатів для більшого впливу;
 • Відкритий доступ до освітніх ресурсів;
 • Відкритий доступ до досліджень та інформації.

Регіональні пріоритети (конкурс 2024) – Strand 1:

 • Зелений курс;
 • Цифрові трансформації;
 • Міграція та мобільність;
 • Урядування, мир, безпека та людський розвиток.

Регіональні підпріоритети (конкурс 2024) – Strand 2:

 • Зелений курс;
 • Цифрові трансформації;
 • Міграція та мобільність;
 • Урядування, мир, безпека та людський розвиток.

Які правила щодо обсягу фінансування?

Цей напрям здійснюється за моделлю одноразового фінансування. Розмір спільного одноразового внеску буде визначатися для кожного гранту виходячи з розрахункового бюджету проєкту, запропонованого заявником. Орган, що надає грант, визначатиме одноразову суму кожного гранту на основі заявки, результату оцінки, ставок фінансування та максимальної суми гранту, встановленої в конкурсі вказаного вище.

How to manage Lump Sum Grant Guide.

Куди подавати проєктну заявку? Організація-заявник подає до Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури (ЕАСЕА) онлайн через портал FTOP.

Коли подавати проєктну заявку? 8 лютого о 17:00:00 (за Брюсселем).

Відеозапис Всесвітнього вебінару про конкурси Програми ЄС Еразмус+ 2024 р.

Інформаційна сесія щодо подання проєктів на конкурси з Розвитку потенціалу вищої освіти 2024 р. від 30.11.2023 р.

Посилання на конкурс та завантаження форми і подання заявки на Funding&Tender opportunities portal:

Strand 1. Fostering access to cooperation in higher education – ERASMUS -EDU-2024-CBHE-STRAND-1

Strand 2. Partnerships for Transformations in Higher Education – ERASMUS -EDU-2024-CBHE-STRAND-2

Strand 3. Structural Reforms Projects – ERASMUS -EDU-2024-CBHE-STRAND-3

Звертаємо увагу! Обов’язково оберіть правильну аплікаційну форму та проконсультуйтесь з Національним Еразмус+ офісом в Україні щодо відповідності мінімальним технічним вимогам і задля запобігання дублюванню з існуючими проєктами.

Довідково: База проєктів з Розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) конкурсів 2022,2023 р.за покликанням тут.

Some useful Short videos on how to write proposals for Erasmus+ on formulations of Smart Goals and Problem Tree

Нова публікація про проєкти СВНЕ може стати у нагоді для синергії – за покликанням.