Назва напряму: КА2: Співпраця між організаціями та установами (KA2: Cooperation Among Organisations and Institutions).

Тип проєкту: РОЗБУДОВА ПОТЕНЦІАЛУ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ (Capacity Building in Higher Education):

 • Strand 1: Збільшення доступу до співпраці у сфері вищої освіти (Fostering access to cooperation in higher education)
 • Strand 2: Партнерства для розвитку вищої освіти (Partnerships for transformation in higher education)
 • Strand 3: Структурні проєкти на підтримку реформ (Structural reform projects).
 • та ще один додатковий конкурс: Нове!!! Окремий конкурс для України –
 • Strand 3: Structural reform projects – Strenghtening the education digital environment for Ukraine.

Яке агентство координує: Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури (ЕАСЕА – Brussels) – централізовано.

Проєкт спрямований на: підтримку проєктів міжнародного співробітництва на основі багатостороннього партнерства між закладами та організаціями, що працюють у сфері вищої освіти; підтримку актуальності, якості та модернізації вищої освіти в країнах-партнерах Програми для їх соціально-економічного відновлення, зростання та процвітання.

Цілі напряму:

 • підвищення якості вищої освіти та її актуальності для ринку праці та суспільства країнах-партнерах Програми;
 • підвищення рівня компетентностей, навичок та потенціалу працевлаштування студентів у ЗВО країн-партнерів Програми шляхом розробки нових та інноваційних освітніх програм;
 • сприяння інклюзивній освіті, рівності, справедливості та розвитку громадянських компетентностей у вищій освіті у країнах-партнерах Програми;
 • підвищення якості викладання, механізмів оцінювання для працівників та студентів ЗВО, забезпечення якості, управління, інклюзивності, інновацій, цифрового та підприємницького потенціалу, а також інтернаціоналізації ЗВО країн-партнерів Програми;
 • підвищення спроможності ЗВО, органів, що відповідають за вищу освіту, та компетентних органів країн-партнерів Програми щодо модернізації їх систем вищої освіти, зокрема щодо управління та фінансування шляхом впровадження та підтримки моніторингу процесів реформування;
 • підвищення якості підготовки викладачів та їх безперервного професійного розвитку для довгострокового впливу на якість систем освіти в країнах-партнерах Програми;
 • розбудова співпраці між інституціями та обмін передовим досвідом;
 • сприяння співробітництву в різних регіонах світу через спільні ініціативи.

Тривалість проєкту:

 • Strand 1: 2-3 роки.
 • Strand 2: 2-3 роки.
 • Strand 3: 3-4 роки.

Макс. розмір гранту:

 • Strand 1: 200 000 – 400 000 євро.
 • Strand 2: 400 000 – 800 000 євро.
 • Strand 3: 600 000 – 1 000 000 євро.
 • Strand 3: Strenghtening the education digital environment for Ukraine – 5 000 000 євро

Співфінансування: 10 %.

Хто може бути координатором / заявником? ЗВО, асоціації чи об’єднання ЗВО, а також юридично визнані національні чи міжнародні об’єднання ректорів, викладачів чи студентів, засновані в країні-члені або в одній із країн-партнерів, що можуть брати участь у таких проєктах.

Деякі країни не можуть бути заявниками (перевіряйте актуальну інформацію у Керівництві до Програми).

Які організації можуть брати участь у проєкті?

 • Заклади вищої освіти (ЗВО);
 • ЗВО, асоціації чи об’єднання ЗВО, а також юридично визнані національні чи міжнародні об’єднання ректорів, викладачів чи студентів;
 • органи, що відповідають за сферу вищої освіти (ради, агентства) та національні органи (міністерства, департаменти вищої освіти) у країнах-партнерах для тих проєктів, що підтримують процеси реформування на національному/регіональному рівнях;
 • агенти змін системи освіти (керівники ЗВО, відділи міжнародних зв’язків, декани, агентства забезпечення якості тощо);
 • організації та/або асоціації, що здійснюють діяльність на ринку праці або у сферах освіти, професійної підготовки чи молоді у країнах-партнерах;
 • інші (повний перелік перевіряйте у Керівництві до Програми).

Кількість та типи організацій, вимоги щодо партнерства:

 • Не менше 4 організацій.
 • Мінімум 1 ЗВО з 2 країн-членів Програми та по 2 ЗВО з однієї або кількох країн-партнерів Програми відповідних регіонів.
 • Кількість організацій із країн-членів Програми не повинна перевищувати кількість організацій з країн-партнерів Програми.
 • Якщо підключаєте інших партнерів з більшої кількості країн обов’язково має бути ЗВО, а потім інші організації.

Додаткова важлива інформація (пріоритети тощо).

Strand 1. Збільшення доступу до співпраці у сфері вищої освіти – невеликі проєкти орієнтовані на залучення новачків, закладів з менш залучених країн/регіонів, а також включення різних цільових груп.

Пріоритети наскрізні та регіональні визначено на FTOP

Strand 2. Партнерства для розвитку вищої освіти – проєкти, орієнтовані на заклади вищої освіти, мають бути розроблені задля більшого і ширшого впливу інновацій, співпраці університетів і бізнесу та інституційного управління.

Пріоритети наскрізні та регіональні визначено на FTOP в умавах конкурсу

Strand 3. Структурні проєкти на підтримку реформ – проєкти зосереджені на макрорівні політичних реформ, необхідних для сприяння розвитку інтернаціоналізації. Окрім закладів вищої освіти, необхідне залучення органів державної влади, яким підпорядковані заклади вищої освіти, та/або Міністерства освіти і науки України, які визначають національні пріоритети.

Національні пріоритети визначено на МОН України: Лист МОН України до керівників закладів. Додатки з національними пріоритетами.

Типи проєктів:

 • Національні – у фокусі Україна.
 • Багатонаціональні регіональні: у фокусі країни Східного Партнерства.
 • Багатонаціональніміжрегіональні: у фокусі партнери з різних регіонів.

Нова публікація про проєкти СВНЕ може стати у нагоді для синергії – за покликанням.

Під час розробки проєктів необхідно враховувати пріоритети та характеристики Програми, а також регіональні пріоритети та підпріоритети.

Для кожного напряму та конкурсу можуть бути визначені пріоритети: наскрізні/регіональні/підпріоритети.

Пріоритети Програми:

 • Інклюзія та різноманітність у всіх сферах освіти, професійної підготовки, молоді та спорту;
 • Навколишнє середовище та боротьба зі змінами клімату;
 • Вирішення питань цифрової трансформації шляхом розвитку цифрової готовності, стійкості та спроможності;
 • Спільні цінності, активне громадянство.

Характеристики Програми:

 • Захист, здоров’я, безпека учасників;
 • Багатомовність;
 • Міжнародний вимір;
 • Визнання та валідація компетентностей та кваліфікацій;
 • Поширення інформації про діяльність проєкту та результатів для більшого впливу;
 • Відкритий доступ до освітніх ресурсів;
 • Відкритий доступ до досліджень та інформації.

Регіональні пріоритети (конкурс 2023) – Strand 1:

 • Зелений курс;
 • Цифрові трансформації;
 • Міграція та мобільність;
 • Урядування, мир, безпека та людський розвиток;
 • Стійке зростання та успішне працевлаштування.

Регіональні підпріоритети (конкурс 2023) – Strand 2:

 • Зелений курс;
 • Цифрові трансформації;
 • Міграція та мобільність;
 • Урядування, мир, безпека та людський розвиток.

Звертаємо увагу, що Міністерством освіти і науки України визначено національні пріоритети для заявок конкурсів Структурних проєктів (Strand 3) з розвитку потенціалу вищої освіти та розвитку потенціалу професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти Програми ЄС Еразмус+. Нагадуємо, що МОН України є обов’язковим партнером такого типу проєктів.

Команди, які працюють над таким типом проєктів або планують залучати МОН України як партнера, для отримання листів підтримки (мандатів), мають подати інформацію до 22 січня 2023 р. Пріоритети, контакти та інші деталі у додатках. Листи було надіслано керівникам закладів вищої освіти та професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

Нове від 16.02.2023 р. щодо участі МОН України та пріоритети.

Лист від 30.12.2022 р. МОН України до керівників закладів. Додатки з національними пріоритетами.

Регіональні пріоритети для Strand 1 (для новачків) та Strand 2 (трансформація вищої освіти) – визначено в конкурсній документації на основі наскрізних пріоритетів.

Детальна відеопрезентація від ідеї до подання успішного проєкту СВНЕ – англійською мовою.

Детальна відеопрезентація та інші ресурси для новачків конкурсів СВНЕ – англійською мовою.

Про всі конкурси 2023 р., стратегії та інші документи.

Some useful Short videos on how to write proposals for Erasmus+ on formulations of Smart Goals and Problem Tree

Які правила щодо обсягу фінансування?

Цей напрям здійснюється за моделлю одноразового фінансування. Розмір спільного одноразового внеску буде визначатися для кожного гранту виходячи з розрахункового бюджету проєкту, запропонованого заявником. Орган, що надає грант, визначатиме одноразову суму кожного гранту на основі заявки, результату оцінки, ставок фінансування та максимальної суми гранту, встановленої в конкурсі вказаного вище.

How to manage Lump Sum Grant Guide.

Куди подавати проєктну заявку? Організація-заявник подає до Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури (ЕАСЕА) онлайн через портал FTOP.

Коли подавати проєктну заявку? 28 лютого о 17:00:00 (за Брюсселем).

Посилання на конкурс та завантаження форми і подання заявки на Funding&Tender opportunities portal:

Strand 1. Fostering access to cooperation in higher education – ERASMUS -EDU-2023-CBHE-STRAND-1

Strand 2. Partnerships for Transformations in Higher Education – ERASMUS -EDU-2023-CBHE-STRAND-2

Strand 3. Structural Reforms Projects – ERASMUS -EDU-2023-CBHE-STRAND-3

Звертаємо увагу! Обов’язково оберіть правильну аплікаційну форму та проконсультуйтесь з Національним Еразмус+ офісом в Україні щодо відповідності мінімальним технічним вимогам і задля запобігання дублюванню з існуючими проєктами.

Довідково: База проєктів з Розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) конкурсів 2022 р.за покликанням тут.

Про переможців – опис тут.