Назва напряму: КА2: Співпраця між організаціями та установами (KA2: Cooperation Among Organisations and Institutions).

Тип проєкту: ЦЕНТРИ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ (Centres of Vocational Excellence).

Яке агентство координує: Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури (ЕАСЕА – Brussels) – централізовано.

Проєкт спрямований на: підтримку розвитку транснаціональних платформ центрів професійної досконалості, інтегрованих у місцеві та регіональні стратегії розвитку, інновацій та конкурентоспроможності.

Коротко англійською мовою про Centres of Vocational Excellence.

Все що потрібно знати щоб подати якісну та успішну заявку на конкурс 2024 р.

Цілі напряму: підвищення привабливості професійно-технічної освіти через поступове створення та розвиток європейських платформ Центрів професійної досконалості; встановлення міцних та тривалих партнерських відносин (за допомогою Центрів професійної досконалості) між закладами професійної освіти та ринком праці на національному рівні та за кордоном.

Національний рівень – залучення широкого кола місцевих зацікавлених сторін, що створюють екосистеми навичок для локальних інновацій, регіонального розвитку та соціальної інтеграції під час роботи з Центрами професійної майстерності  в інших країнах через міжнародні мережі співпраці.

Міжнародний рівень:

 • конкретні сектори або промислові екосистеми;
 • інноваційні підходи до подолання економічних і суспільних проблем (наприклад, зміна клімату, цифровізація, штучний інтелект, цілі сталого розвитку, інтеграція мігрантів і незахищених груп, підвищення кваліфікації людей з низьким рівнем кваліфікації тощо),
 • інноваційні підходи до збільшення охоплення, якості та ефективності існуючих Центрів досконалості.

Тривалість проєкту: 4 роки.

Макс. розмір гранту: 4 000 000 євро.

Співфінансування: 20 %.

Хто може бути координатором / заявником? Будь-яка організація у сфері професійної освіти з країни-члена Програми.

Які організації можуть брати участь у проєкті? Будь-яка державна або приватна організація у сфері VET з країн-членів або країн-партнерів Програми:

 • заклади VET та їх партнери;
 • бізнес-компанії, підприємства або галузеві організації;
 • національні / регіональні кваліфікаційні органи (зокрема, Національне агентство кваліфікацій);
 • наукові установи;
 • інноваційні агенції;
 • інші (повний перелік перевіряйте у Керівництві до Програми).

Кількість та типи організацій, вимоги щодо партнерства:

Принаймні 8 партнерів із мінімум 4 країн-членів Програми. З кожної країни-члена Програми обов’язкове долучення:

 • принаймні 1 компанії/підприємства, дотичної до сфери професійної освіти;
 • принаймні 1 заклад професійної освіти.

Додаткова важлива інформація (пріоритети тощо).

Заходи проєкту поділені на три кластери:

 1. Викладання та навчання (щонайменше 4 види діяльності, перелічені у аплікаційній формі).
 2. Співпраця та партнерство (щонайменше 3 види діяльності, перелічені у аплікаційній формі).
 3. Управління та фінансування (щонайменше 2 види діяльності, перелічені у аплікаційній формі).

Які правила щодо обсягу фінансування?

Цей напрям здійснюється за моделлю одноразового фінансування. Розмір спільного одноразового внеску буде визначатися для кожного гранту виходячи з розрахункового бюджету проєкту, запропонованого заявником. Орган, що надає грант, визначатиме одноразову суму кожного гранту на основі заявки, результату оцінки, ставок фінансування та максимальної суми гранту, встановленої в конкурсі.

Куди подавати проєктну заявку? Організація заявник подає до Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури (ЕАСЕА) через портал FTOP.

Коли подавати проєктну заявку? 8 червня о 17:00:00 (за Брюсселем).

Для консультацій, запрошуємо звертатись до ЕАСЕА – eacea-eplus-vet@ec.europa.eu

Посилання на конкурсну програму: ERASMUS-EDU-2024-PEX-COVE

Корисні матеріали: