Назва напряму: КА2: Співпраця між організаціями та установами (KA2: Cooperation Among Organisations and Institutions).

Тип проєкту: ЦЕНТРИ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ (Centres of Vocational Excellence).

Яке агентство координує: Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури (ЕАСЕА – Brussels) – централізовано.

Проєкт спрямований на: підтримку розвитку транснаціональних платформ центрів професійної досконалості, інтегрованих у місцеві та регіональні стратегії розвитку, інновацій та конкурентоспроможності.

Коротко англійською мовою про Centres of Vocational Excellence.

Цілі напряму: підвищення привабливості професійно-технічної освіти через поступове створення та розвиток європейських платформ Центрів професійної досконалості; встановлення міцних та тривалих партнерських відносин (за допомогою Центрів професійної досконалості) між закладами професійної освіти та ринком праці на національному рівні та за кордоном.

Національний рівень – залучення широкого кола місцевих зацікавлених сторін, що створюють екосистеми навичок для локальних інновацій, регіонального розвитку та соціальної інтеграції під час роботи з Центрами професійної майстерності  в інших країнах через міжнародні мережі співпраці.

Міжнародний рівень:

 • конкретні сектори або промислові екосистеми;
 • інноваційні підходи до подолання економічних і суспільних проблем (наприклад, зміна клімату, цифровізація, штучний інтелект, цілі сталого розвитку, інтеграція мігрантів і незахищених груп, підвищення кваліфікації людей з низьким рівнем кваліфікації тощо),
 • інноваційні підходи до збільшення охоплення, якості та ефективності існуючих Центрів досконалості.

Тривалість проєкту: 4 роки.

Макс. розмір гранту: 4 000 000 євро.

Співфінансування: 20 %.

Хто може бути координатором / заявником? Будь-яка організація у сфері професійної освіти з країни-члена Програми.

Які організації можуть брати участь у проєкті? Будь-яка державна або приватна організація у сфері VET з країн-членів або країн-партнерів Програми:

 • заклади VET та їх партнери;
 • бізнес-компанії, підприємства або галузеві організації;
 • національні / регіональні кваліфікаційні органи (зокрема, Національне агентство кваліфікацій);
 • наукові установи;
 • інноваційні агенції;
 • інші (повний перелік перевіряйте у Керівництві до Програми).

Кількість та типи організацій, вимоги щодо партнерства:

Принаймні 8 партнерів із мінімум 4 країн-членів Програми. З кожної країни-члена Програми обов’язкове долучення:

 • принаймні 1 компанії/підприємства, дотичної до сфери професійної освіти;
 • принаймні 1 заклад професійної освіти.

Додаткова важлива інформація (пріоритети тощо).

Заходи проєкту поділені на три кластери:

 1. Викладання та навчання (щонайменше 4 види діяльності, перелічені у аплікаційній формі).
 2. Співпраця та партнерство (щонайменше 3 види діяльності, перелічені у аплікаційній формі).
 3. Управління та фінансування (щонайменше 2 види діяльності, перелічені у аплікаційній формі).

Які правила щодо обсягу фінансування?

Цей напрям здійснюється за моделлю одноразового фінансування. Розмір спільного одноразового внеску буде визначатися для кожного гранту виходячи з розрахункового бюджету проєкту, запропонованого заявником. Орган, що надає грант, визначатиме одноразову суму кожного гранту на основі заявки, результату оцінки, ставок фінансування та максимальної суми гранту, встановленої в конкурсі.

Куди подавати проєктну заявку? Організація заявник подає до Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури (ЕАСЕА) через портал FTOP.

Коли подавати проєктну заявку? 8 червня о 17:00:00 (за Брюсселем).

Для консультацій, запрошуємо звертатись до ЕАСЕА – eacea-eplus-vet@ec.europa.eu

Посилання на конкурсну програму: ERASMUS-EDU-2023-PEX-COVE

Корисні матеріали: