Назва напряму: Жан Моне в сфері вищої освіти (Jean Monnet Actions in the Field of Higher Education).

Тип проєкту: Жан Моне: КАФЕДРИ (Jean Monnet Chairs).

Яке агентство координує: Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури (ЕАСЕА – Brussels) – централізовано.

Проєкт спрямований на:

  • підтримку викладання та дослідження у сфері студій Європейського Союзу в усьому світі;
  • сприяння активному європейському громадянству і цінностям та розгляд ролі ЄС у глобалізованому світі, підвищення обізнаності про ЄС та інклюзію, а також діалог між людьми;
  • прагнення діяти як вектор публічної дипломатії щодо третіх країн, сприяючи поширенню цінностей ЄС та покращенню візуалізації того, за що виступає Європейський Союз і чого він має намір досягти.

Цілі напряму:

  • сприяти досконалості викладання та досліджень у галузі студій Європейського Союзу у всьому світі;
  • посилити діалог між академічним світом та суспільством, включаючи політиків на місцевому та державному рівнях, державних службовців, представників громадянського суспільства, представників різних рівнів освіти та засобів масової інформації;
  • генерувати знання та уявлення на підтримку формування політики ЄС та посилювати роль ЄС у Європі та у глобалізованому світі;
  • охопити широку громадськість та поширити знання про ЄС у найширших колах суспільства (за межами наукової спільноти та спеціалізованої аудиторії), наблизивши ЄС до громадськості.

Тривалість проєкту: 3 роки.

Щонайменше 90 академічних годин на навчальний рік у сфері студій Європейського Союзу викладаються координатором кафедри в закладі вищої освіти, який подає заявку.

Години викладання включають години прямого контакту в контексті групових лекцій, семінарів, наставницьких занять і можуть включати будь-які з вищезгаданих у форматі дистанційного навчання, але не включають індивідуальне навчання та/або кураторство.

Макс. розмір гранту: 60 000 євро.

Співфінансування:

Хто може бути координатором / заявником?

Будь-який заклад вищої освіти, заснований у державі-члені ЄС, третій країні, асоційованій до Програми, або третій країні, не асоційованій до Програми, може подати заявку.

Виняток: організації з росії та білорусі не мають права брати участь у цьому напрямі.

Фізичні особи не можуть подавати заявку безпосередньо на грант.

Які організації можуть брати участь у проєкті?

Будь-який заклад вищої освіти, заснований у державі-члені ЄС, третій країні, асоційованій до Програми, або третій країні, не асоційованій до Програми, може подати заявку.

Виняток: організації з росії та білорусі не мають права брати участь у цьому напрямі.

ЗВО, розташовані в державах-членах ЄС, третіх країнах, асоційованих до Програми, повинні мати діючу Хартію Еразмус для вищої освіти (ECHE). ECHE не потрібен для ЗВО з третіх країн – учасниць, не асоційованих до Програми.

Заклади вищої освіти несуть остаточну відповідальність за свої заявки. Вони зобов’язані підтримувати діяльність кафедри Жан Моне протягом усього періоду проєкту. Якщо установа зобов’язана замінити координатора кафедри, необхідно надіслати письмовий запит на погодження до Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури (ЕАСЕА) в Брюсселі. Більше того, новий координатор кафедри повинен мати такий самий рівень спеціалізації в сфері студій Європейського Союзу.

Кількість та типи організацій, вимоги щодо партнерства:

Один заклад вищої освіти, заснований у державі-члені ЄС, третій країні, асоційованій до Програми, або третій країні, не асоційованій до Програми.

Виняток: організації з росії та білорусі не мають права брати участь у цьому напрямі.

Координатор кафедри Жан Моне повинен бути постійним співробітником установи, яка подає заявку.

Кафедру Жан Моне обіймає лише один професор, координатор кафедри, який один несе відповідальність за виконання мінімальних вимог у викладанні 90 академічних годин на навчальний рік.

Координатор також може мати команду для підтримки діяльності кафедри.

Додаткова важлива інформація: Кафедра Жан Моне — це викладацька посада зі спеціалізацією в сфері студій Європейського Союзу для викладачів університетів терміном на три роки. Посаду займає лише один викладач, який забезпечує мінімум 90 годин викладання на навчальний рік. Координатор проєкту також може мати команду для підтримки та покращення діяльності кафедри, включаючи забезпечення додаткових годин викладання.

Які правила щодо обсягу фінансування?

Цей напрям здійснюється за моделлю фіксованого фінансування (фіксованої суми). Така схема фінансування дозволить зосередитися скоріше на результатах, ніж затратах, тим самим роблячи наголос на якості та рівні досягнення вимірюваних цілей.

Фіксовані гранти покриватимуть витрати на персонал, витрати на проїзд та проживання, витрати на обладнання та субпідряд, а також інші витрати (поширення інформації, публікація, переклад).

Заявники повинні вимагати в заявці попередньо визначену суму фіксованого фінансування, зазначену в таблицях у Керівництві до Програми. У наведених таблицях показано загальну фіксовану суму по країнах, яка відповідає загальній кількості годин викладання.

Куди подавати проєктну заявку?

Онлайн до Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури (ЕАСЕА) в Брюсселі через Портал Funding&tender opportunities.

Коли подавати?

Організація заявник подає проєктну заявку на відповідний конкурс до визначеного терміну.

У поточному конкурсі: 1 лютого 2024 р. 17:00:00 (за Брюссельським часом).

Посилання на конкурсну програму: Call ID: ERASMUS-JMO-2024-CHAIR Funding&Tender opportunities.