Назва напряму: КА1: Навчальна мобільність (KA1: Learning Mobility of Individuals).

Тип проєкту: ВІРТУАЛЬНІ ОБМІНИ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДІ (KA1. Virtual Exchanges in Higher Education and Youth).

Яке агентство координує: Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури (ЕАСЕА – Brussels) – централізований напрям.

Проєкт спрямований на:

 • Он-лайн події контактів між молодими людьми.
 • Популяризація міжкультурного діалогу.
 • Розвиток м’яких компетентностей.
 • Доступ до якісної міжнародної та міжкультурної освіти.
 • Розвиток формальної та неформальної освіти.
 • Невеликі групи учасників – модерація підготовленим фасилітатором.
 • Мають бути легко інтегровані в молодіжні проєкти неформальної освіти чи курси закладів вищої освіти.

Цілі напряму:

 • Заохочення до міжкультурного діалогу з країнами партнерами та посилення толерантності через взаємодію он-лайн
 • Популяризація різних типів віртуальних обмінів, що дозволяють більшій кількості молодих людей отримувати міжкультурний та міжнародний досвід.
 • Розвиток критичного мислення та медіаграмотності, особливо щодо користування Інтернетом та в соціальних медіа.
 • Вдосконалення цифрових та м’яких компетентностей студентів, молодих людей та молодіжних працівників.
 • Популяризація громадянства та спільних цінностей свободи, толерантності та недискримінації через освіту.
 • Посилення молодіжного компоненту у співпраці ЄС з країнами партнерами.

Ідея пішла від Паризької Декларації 2015 р.: Promotion of social, civic and intercultural competences, and enhancement of critical thinking and media literacy.

Тривалість проєкту:  3 роки – 36 місяців.

Макс. розмір гранту: макс. 500 000 євро (95% вартості проєкту).

Максимальний грант залежить від кількості учасників (розрахунок: 200 Євро на 1 учасника)!

Співфінансування: 5%.

Хто може бути координатором / заявником?

організація-заявник від імені партнерства – з країни-члена Програми: ЗВО або молодіжна організація

ЗВО мають бути підписантами Хартії Еразмус у вищій освіті – ECHE.

Які організації можуть брати участь у проєкті?

Партнери: будь які організації, які беруть активну участь в діяльності проєкту і включені в бюджет.

Асоційований партнер: організації, що долучаються до діяльності проєкту. Не можуть отримувати фінансування.

Кількість та типи організацій, вимоги щодо партнерства:

Мінімум два заклади вищої освіти з двох чи більше країн-членів Програми та мінімум два заклади вищої освіти з двох чи більше країн з Регіону Східного Партнерства (окрім Білорусі).

Або

Мінімум дві молодіжні організації з двох чи більше країн-членів Програми та мінімум дві молодіжні організації з двох чи більше країн Регіону Східного Партнерства (окрім Білорусі).

Кількість з країн-членів Програми не може бути більшим ніж з країн Східного Партнерства.

Партнерами та асоційованими партнерами можуть бути: державна/приватна організація, що працює у сферах вищої освіти чи молоді (неформальна освіта); асоціації чи об’єднання ЗВО, асоціації ректорів, вчителів, студентів. ЗВО з країн-членів Програми мають мати сертифікат Хартії Еразмус у вищій освіті – ECHE.

Організації виграють проєкт та запрошують цільову аудиторію індивідуальних осіб для участі через оголошення заходів на порталі проєкту.

Індивідуальні учасники обмінів повинні бути з країн, організації яких є в партнерстві проєкту (13-30 років).

Додаткова важлива інформація: Очікувані результати включають широкий перелік діяльності та тематик з обов’язковим навчальним компонентом: он-лайн дискусії (як частина молодіжного проєкту), навчання молодіжних працівників, он-лайн дискусії (як частина освітнього курсу), тренінги чи підвищення кваліфікації працівників ЗВО, інтерактивні відкриті он-лан курси (фокус на крос-кордонні обміни).

Он-лайн заходи реалізуються на основі вже існуючих в закладах  і організаціях інструментів та платформ.

Які правила щодо обсягу фінансування?  грант ЄС макс. 500 000 євро (95% вартості проєкту) – зарплата, мобільність (підготовчі та організаційні зустрічі), обладнання, субпідряд.

Куди подавати проєктну заявку? Через Платформу ЄС для конкурсів, що координуються ЕАСЕА: реєстрація на профілю організації (РІС), оголошення конкурсів, тренінгів, пошуку партнерів, завантаження аплікаційних форм, подання проєктів, отримання результатів, підписання грантової угоди тощо Funding and Tendering Opportunities Portal (FTOP).

За додатковою інформацією щодо подання та управління проєктом звертатись до Проєктних менеджерів ЕАСЕА: EACEA-EPLUS-VIRTUAL-EXCHANGES@ec.europa.eu.

Коли подавати? 25 квітня 17.00 (за часом в Брюсселі).

Відеозапис Всесвітнього вебінару про конкурси Програми ЄС Еразмус+ 2024 р.

Посилання на конкурсну програму: TOPIC ID: ERASMUS-EDU-2024-VIRT-EXCH.

Підготовка проєкту для віртуальних обмінів – презентації ЕАСЕА для конкурсу 2024 р.

Віртуальні обміни у сферах вищої освіти та молоді