!!!Увага! Цей напрям для України був відкритий до 2023 р. Очікуємо інформацію про наступні можливості!

Конкурс минулого року мав такі можливості (для інформації):

Назва напряму: Стратегічні дебати Жан Моне (JeanMonnet Policy Debate).

Тип проєкту: Жан Моне: МЕРЕЖІ (у вищій освіті) (Jean Monnet networks (in higher education).

Яке агентство координує: Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури (ЕАСЕА – Brussels) – централізовано.

Проєкт спрямований на забезпечення та публікації регулярних відгуків про кращі та інноваційні практики в сфері європейських студій, підтримку та сприяння додатковим вартостям у тематичних дебатах.

Цілі напряму:

  • збирати, обмінюватися та обговорювати між партнерами результати досліджень, зміст курсів та досвіду, напрацювання (дослідження, статті тощо);
  • створити інструмент, який дозволить партнерам ділитися своїми академічними роботами та здійснювати експертну оцінку партнерами, а також коментувати опубліковані документи;
  • надавати регулярний зворотний зв’язок (наприклад, онлайновий інформаційний бюлетень) щодо найпередовіших та інноваційних практик у предметній сфері, підтримуючи та додаючи цінність дебатам.

Тривалість проєкту: 3 роки.

Макс. розмір гранту:

  • 1 000 000 євро для мережі з внутрішніх питань ЄС (Загальна величина суми гранту буде обмежена максимум 80% від передбаченого бюджету, визначеного після оцінки заявки.)
  • 1 200 000 євро для мережі з питань зовнішньої політики ЄС (Загальна величина суми гранту буде обмежена максимум 80% від передбаченого бюджету, визначеного після оцінки заявки.)

Співфінансування: орієнтовно 20%.

Хто може бути координатором / заявником?

Будь-який заклад вищої освіти, заснований у державі-члені ЄС, третій країні, асоційованій до Програми, або третій країні, не асоційованій до Програми, може подати заявку.

Виняток: організації з росії та білорусі не мають права брати участь у цьому напрямі.

ЗВО, розташовані в державах-членах ЄС, третіх країнах, асоційованих до Програми, повинні мати діючу Хартію Еразмус для вищої освіти (ECHE). ECHE не потрібен для ЗВО з третіх країн – учасниць, не асоційованих до Програми.

Призначені європейські установи (визначені в Регламенті про створення Програми Еразмус+), які мають за мету європейські інтереси, не мають права подавати заявки в рамках цього напряму.

Які організації можуть брати участь у проєкті?

Будь-який заклад вищої освіти, заснований у державі-члені ЄС, третій країні, асоційованій до Програми, або третій країні, не асоційованій до Програми.

Виняток: організації з росії та білорусі не мають права брати участь у цьому напрямі.

Кількість та типи організацій, вимоги щодо партнерства:

  • для мережі з внутрішніх питань ЄС: мінімум 12 ЗВО із 7 різних держав-членів ЄС та третіх країн, асоційованих до Програми;
  • для мережі з питань зовнішньої політики ЄС: мінімум 12 ЗВО, серед яких щонайменше 6 учасників з третіх країн, не асоційованих до Програми, і які фінансуються інструментами зовнішніх напрямів ЄС

Додаткова важлива інформація: великі тематичні мережі у сфері вищої освіти (щороку підтримуватимуться одна мережа з внутрішніх питань ЄС та одна мережа з питань зовнішньої політики, яка буде спрямована на один конкретний пріоритет) матимуть основну мету зібрати, поділитися та обговорити між партнерами результати досліджень, зміст курсів і досвід, напрацювання (дослідження, статті тощо). Кожна мережа створить інструмент, який дозволить партнерам ділитися своїми академічними роботами та здійснювати експертну оцінку партнерами, а також коментувати опубліковані документи.

Мережа з внутрішніх питань ЄС спрямована на тематику «Майбутнє Європи».

Мережа з питань зовнішньої політики ЄС спрямована на тематику «Європа в світі».

Які правила щодо обсягу фінансування?

Цей напрям здійснюється за моделлю фіксованого фінансування (фіксованої суми). Розмір фіксованого внеску буде визначатися для кожного гранту виходячи з розрахункового бюджету проєкту, запропонованого заявником. Орган, що надає грант, визначатиме фіксовану суму кожного гранту на основі заявки, результату оцінки, ставок фінансування та максимальної суми гранту, встановленої в конкурсі.

Куди подавати проєктну заявку?

Онлайн до Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури (ЕАСЕА) в Брюсселі через Портал Funding&tender opportunities.

Коли подавати? 

Організація заявник подає проєктну заявку на відповідний конкурс до визначеного терміну.

У поточному конкурсі: уточнюються деталі, поки відкрито тільки для 2х регіонів, але не для Східного партнерства.

Посилання на конкурсну програму:

В конкурсі 2024 р. не відкрито для України та інших країн Східного партнерства.