Назва напряму: КА2: Співпраця між організаціями та установами (KA2: Cooperation Among Organisations and Institutions).

Тип проєкту: РОЗБУДОВА ПОТЕНЦІАЛУ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ (Capacity Building in the Field of Vocational Education and Training).

Яке агентство координує: Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури (ЕАСЕА – Brussels) – централізовано.

Проєкт спрямований на: підтримку модернізації та розвитку закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти (VET) і освітніх систем у країнах-партнерах відповідно до загальних пріоритетів Програми.

Усі проєкти CBVET спрямовані на розбудову спроможності та потенціалу провайдерів VET освіти і сприяння та реалізацію інклюзивності й різноманіття, стійкості до навколишнього середовища, мати цифровий вимір та розділяти спільні цінності, залученість суспільства, таким чином зміцнюючи відносини між освітою та ширшим соціально-економічним середовищем.

Цілі напряму:

 • посилення зв’язків між системами VET країн-членів та партнерів Програми та їх ринками праці;
 • посилення зв’язків між VET та місцевими/регіональними/національними стратегіями і пріоритетами щодо розвитку ключових компетентностей;
 • посилення спроможності організацій що надають VET освіту;
 • наближення працівників, керівників та тих хто приймає рішення до вимог ринку праці;
 • покращення знань, технічних, менеджерських та педагогічних компетентностей вчителів та наставників VET закладів;
 • модернізація освітніх програм, розроблення нових і інноваційних курсів та посилення навичок працевлаштування тощо.

Тривалість проєкту: 1-3 роки.

Макс. розмір гранту: 100 000 – 400 000 євро.

Співфінансування: 20 %.

Хто може бути координатором / заявником? Будь-які державні чи приватні організації, що проводять діяльність у сфері VET освіти з країн-членів Програми.

Які організації можуть брати участь у проєкті? Будь-які державні чи приватні провайдери VET освіти, чи представники ринку праці та інші організації, які важливі для виконання завдання проєкту з країн-членів та країн-партнерів Програми (повний перелік перевіряйте у Керівництві до Програми).

Кількість та типи організацій, вимоги щодо партнерства: 4 партнера з 3 країн: по 1 з двох різних країн-членів Програми та 2 з України чи/та іншої країни-партнера Програми.

Тематичні напрями проєктів:

 • ключові компетентності навчання впродовж життя, включаючи підприємницькі;
 • навчання на робочому місці;
 • механізми забезпечення якості;
 • підготовка та професійний розвиток вчителів/наставників;
 • визначення компетентностей перспективних для економічного розвитку;
 • підтримка та розвиток зелених і цифрових компетентностей для трансформацій.

Під час розробки проєктів необхідно враховувати:

Пріоритети Програми ЄС Еразмус+:

 • Інклюзія та різноманітність у всіх сферах освіти, професійної підготовки, молоді та спорту;
 • Навколишнє середовище та боротьба зі змінами клімату;
 • Вирішення питань цифрової трансформації шляхом розвитку цифрової готовності, стійкості та спроможності;
 • Спільні цінності, активне громадянство.

Регіональні пріоритети:

 • Пріоритет надаватиметься проєктам, що сприятимуть Economic and Investment Plan та/або рекомендаціям European Training Foundation в рамках Туринського процесу.

Пріоритети, рекомендовані МОН України (конкурс 2024 р.):

 • Пріоритет 1. Адаптація професійної та фахової передвищої освіти та навчання до потреб ринку праці
 • Пріоритет 2. Підвищення гнучкості можливостей професійної та фахової передвищої освіти та навчання
 • Пріоритет 3. Забезпечення якості професійної та фахової передвищої освіти та навчання
 • Пріоритет 4. Сприяння інноваціям у професійній та фаховій передвищій освіті та навчанні
 • Пріоритет 5. Підвищення привабливості професійної та фахової передвищої освіти та навчання
 • Пріоритет 6. Створення та реалізація стратегій інтернаціоналізації для провайдерів професійної та фахової передвищої освіти та навчання

Які правила щодо обсягу фінансування? Цей напрям здійснюється за моделлю одноразового фінансування. Розмір спільного одноразового внеску буде визначатися для кожного гранту виходячи з розрахункового бюджету проєкту, запропонованого заявником. Орган, що надає грант, визначатиме одноразову суму кожного гранту на основі заявки, результату оцінки, ставок фінансування та максимальної суми гранту, встановленої в конкурсі.

Куди подавати проєктну заявку? Через Портал FTOP до Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури (ЕАСЕА).

Для консультацій можна звертатись до команди ЕАСЕА – eacea-eplus-cbvet@ec.europa.eu

Коли подавати проєктну заявку? 29 лютого о 17:00:00 (за Брюсселем).

Відеозапис Всесвітнього вебінару про конкурси Програми ЄС Еразмус+ 2024 р.

Посилання на конкурсну програму минулого року: ERASMUS-EDU-2024-CB-VET

How to apply – new recommendations for 2024 calls

Корисні матеріали: