Назва напряму: КА2: Співпраця між організаціями та установами (KA2: Cooperation Among Organisations and Institutions).

Тип проєкту: РОЗБУДОВА ПОТЕНЦІАЛУ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ (Capacity Building in the Field of Vocational Education and Training).

Яке агентство координує: Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури (ЕАСЕА – Brussels) – централізовано.

Проєкт спрямований на: підтримку модернізації та розвитку закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти (VET) і освітніх систем у країнах-партнерах відповідно до загальних пріоритетів Програми.

Усі проєкти CBVET спрямовані на розбудову спроможності та потенціалу провайдерів VET освіти і сприяння та реалізацію інклюзивності й різноманіття, стійкості до навколишнього середовища, мати цифровий вимір та розділяти спільні цінності, залученість суспільства, таким чином зміцнюючи відносини між освітою та ширшим соціально-економічним середовищем.

Цілі напряму:

 • посилення зв’язків між системами VET країн-членів та партнерів Програми та їх ринками праці;
 • посилення зв’язків між VET та місцевими/регіональними/національними стратегіями і пріоритетами щодо розвитку ключових компетентностей;
 • посилення спроможності організацій що надають VET освіту;
 • наближення працівників, керівників та тих хто приймає рішення до вимог ринку праці;
 • покращення знань, технічних, менеджерських та педагогічних компетентностей вчителів та наставників VET закладів;
 • модернізація освітніх програм, розроблення нових і інноваційних курсів та посилення навичок працевлаштування тощо.

Тривалість проєкту: 1-3 роки.

Макс. розмір гранту: 100 000 – 400 000 євро.

Співфінансування: 20 %.

Хто може бути координатором / заявником? Будь-які державні чи приватні організації, що проводять діяльність у сфері VET освіти з країн-членів Програми.

Які організації можуть брати участь у проєкті? Будь-які державні чи приватні провайдери VET освіти, чи представники ринку праці та інші організації, які важливі для виконання завдання проєкту з країн-членів та країн-партнерів Програми (повний перелік перевіряйте у Керівництві до Програми).

Кількість та типи організацій, вимоги щодо партнерства: 4 партнера з 3 країн: по 1 з двох різних країн-членів Програми та 2 з України чи/та іншої країни-партнера Програми.

Тематичні напрями проєктів:

 • ключові компетентності навчання впродовж життя, включаючи підприємницькі;
 • навчання на робочому місці;
 • механізми забезпечення якості;
 • підготовка та професійний розвиток вчителів/наставників;
 • визначення компетентностей перспективних для економічного розвитку;
 • підтримка та розвиток зелених і цифрових компетентностей для трансформацій.

Під час розробки проєктів необхідно враховувати:

Пріоритети Програми ЄС Еразмус+:

 • Інклюзія та різноманітність у всіх сферах освіти, професійної підготовки, молоді та спорту;
 • Навколишнє середовище та боротьба зі змінами клімату;
 • Вирішення питань цифрової трансформації шляхом розвитку цифрової готовності, стійкості та спроможності;
 • Спільні цінності, активне громадянство.

Регіональні пріоритети:

 • Зелений курс;
 • Цифрові трансформації;
 • Міграція та мобільність;
 • Врядування, мир, безпека та розвиток людського капіталу;
 • Стійке зростання та успішне працевлаштування.

Пріоритети, рекомендовані МОН України (конкурс 2022 р.):

 • Удосконалення підходів до навчання та викладання;
 • Створення гнучкої системи освіти дорослих;
 • Розбудова партнерств та обмін успішними практиками;
 • Цифровий розвиток і цифрові трансформації;
 • Якісна підготовка кадрів в системі професійної (професійно-технічної) освіти.

Які правила щодо обсягу фінансування? Цей напрям здійснюється за моделлю одноразового фінансування. Розмір спільного одноразового внеску буде визначатися для кожного гранту виходячи з розрахункового бюджету проєкту, запропонованого заявником. Орган, що надає грант, визначатиме одноразову суму кожного гранту на основі заявки, результату оцінки, ставок фінансування та максимальної суми гранту, встановленої в конкурсі.

Куди подавати проєктну заявку? Аплікантом до Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури (ЕАСЕА).

Коли подавати проєктну заявку? 31 березня о 17:00:00 (за Брюсселем).

Посилання на конкурсну програму: ERASMUS-EDU-2022-CB-VET Funding&Tender opportunities portal.