Назва напряму: КА2: Співпраця між організаціями та установами (KA2: Cooperation Among Organisations and Institutions).

Тип проєкту: КА220-ADU – ПРОЄКТИ СПІВПРАЦІ У СФЕРІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ (Cooperation partnerships in education, training and youth).

Яке агентство координує:

Національні Агентства Еразмус+ країн-членів Програми – децентралізовано.

Проєкт спрямований на: сприяння підвищенню якості та актуальності діяльності організацій, розвитку та зміцненню партнерських мереж, підвищенню здатності партнерів працювати разом на транснаціональному рівні, сприяючи інтернаціоналізації власної діяльності шляхом обміну або розвитку нових практик і методів, а також обміну і порівнянню ідей.

Цілі напряму:

 • підвищення якості роботи, діяльності та практики залучених організацій та установ, відкриття для нових суб’єктів, які зазвичай не включаються в сектор;
 • нарощування спроможності організацій працювати на транснаціональному рівні та між секторами;
 • вирішення загальних потреб та пріоритетів у галузі освіти, професійної підготовки, молоді та спорту;
 • забезпечення трансформації та змін (на індивідуальному, інституційному чи галузевому рівні), що призводить до вдосконалення та нових підходів, пропорційно контексту кожної організації.

Тривалість проєкту: 12-36 місяців.

Макс. розмір гранту: 120 000 євро / 250 000 євро / 400 000 євро.

Співфінансування: –

Хто може бути координатором / заявником? Організація з країни-члена Програми.

Які організації можуть брати участь у проєкті? Організації у сферах освіти, професійного навчання, молоді, спорту чи інших соціально-економічних секторів (а також організації, які здійснюють діяльність, що є наскрізною в різних сферах) з країн-членів та країн-партнерів Програми:

 • Заклади та інші організації що працюють у сфері вищої освіти;
 • Заклади вищої/професійної освіти та їх партнери;
 • Центральні та місцеві органи державного управління;
 • Органи місцевого самоврядування;
 • Торгово-промислові палати;
 • Національні, регіональні кваліфікаційні органи (Національне агентство кваліфікацій тощо);
 • Бізнес-компанії;
 • Підприємства;
 • Галузеві організації;
 • Інші організації що працюють у сфері освіти дорослих.

Кількість та типи організацій, вимоги щодо партнерства: принаймні 3 організації із трьох країн-членів Програми (участь організацій з України та інших країн-партнерів Програми має бути обґрунтована як така, що додає цінності проєкту).

Додаткова важлива інформація (пріоритети тощо).

Проєкти спрямовані на підтримку України та українців за кордоном та в Україні, а також українські заклади й організації що працюють у цих сферах  є пріоритетом для участі в конкурсі.

Проєкт має враховувати:

 • принаймні один горизонтальний пріоритет (Екологічна стійкість; Інклюзивність і різноманітність; Цифровий вимір);

та/або

 • принаймні один конкретний пріоритет, що стосується сфери освіти, навчання, молоді та спорту, що найбільше зазнає впливу у проєкті.

Секторальні специфічні пріоритети:

 • підвищення доступності високоякісних, гнучких можливостей навчання для дорослих;
 • створення шляхів підвищення кваліфікації, покращення доступності та підвищення охоплення освітою дорослих;
 • просування місцевих навчальних центрів та інноваційних навчальних просторів;
 • розбудова «шляхів» підвищення кваліфікації;
 • розвиток компетентностей викладачів та інших працівників системи освіти дорослих;
 • підвищення забезпечення якості можливостей для навчання дорослих;
 • створення та сприяння навчанню серед усіх громадян і поколінь.

Які правила щодо обсягу фінансування?

Запропонована модель фінансування складається з 3 одноразових сум, що відповідають загальній сумі гранту проєкту: 120 000 євро, 250 000 євро та 400 000 євро.

Аплікантам необхідно обрати між 3 попередньо визначеними сумами відповідно до діяльності, що вони хочуть здійснити, та результатів, яких вони хочуть досягти.

Під час планування проєктів організації-заявники, спільно зі своїми партнерами по проєкту, повинні обрати одноразову суму, що більш відповідна для покриття витрат своїх проєктів, грунтуючись на їх потребах та цілях. Якщо проєкт обрано для фінансування, запитувана одноразова сума стає загальною сумою гранту.

Куди та коли подавати проєктну заявку?

Організація-заявник, з країни-члена Програми, яка працює у сфері освіти дорослих (за винятком Європейських НУО) подає заявку:

 • до Національного агентства Еразмус+ країни-члена Програми, де знаходиться організація-заявник
 • тільки в е-вигляді на порталі Еразмус+ та ESC: Cooperation partnerships in adult education – KA220-ADU.
 • до 5 березня, 12:00:00 (за часом Брюсселя) – перший раунд
 • до 1 жовтня, 12:00:00 (за часом Брюсселя) – другий раунд (слідкуйте за інформацією на сайтах Національних агентств Еразмус+)

Організація-заявник, з країни-члена Програми, яка працює у сфері освіти, що подають Європейські НУО – централізовано:

 • до Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури (ЕАСЕА): European NGOs: ERASMUS-EDU-2024-PCOOP-ENGO
 • тільки в е-вигляді на порталі FTOP за покликанням – ERASMUS-EDU-2024-PCOOP-ENGO.
 • до 5 березня, 17:00:00 (за часом Брюсселя)

Корисні матеріали:

Нове – MOOC on How to prepare proposals under Adult Education Calls in Erasmus+ 2023.