Еразмус+ працює на основі принципів: інклюзивність, відкритість та доступність для всіх: різні групи населення, країни/регіони, зелені та цифрові трансформації тощо.

Пріоритети Програми: інклюзія та різноманітність у всіх сферах освіти, професійної підготовки,   молоді та спорту. Фокус всіх напрямів і додаткове фінансування на підтримку учасників з вразливих категорій населення відкриває можливості участі в програмі всіх.

Методичні рекомендації щодо інклюзивності Програм ЄС Еразмус+ та Європейський корпус солідарності надають визначення цільових груп, бар’єрів та рекомендації щодо активного їх включення. Зокрема, виокремлюють такі групи та бар’єри: люди з інвалідністю, люди з проблемами із здоров’ям, бар’єри пов’язані з доступом до навчання та підготовки, культурні відмінності, соціальні бар’єри, економічні бар’єри, бар’єри пов’язані з дискримінацією, географічні бар’єри.

Положення Хартії Еразмус у вищій освіті, яку підписує український заклад освіти в межах міжінституційної угоди, передбачає: рівний та рівнозначний доступ для всіх учасників. Заклад може модернізувати освітню програму та включити вбудовані можливості мобільності в освітній процес: вікно мобільності,  інші альтернативні типи мобільності – інноваційні методи навчання – змішана мобільність. Ознайомитись з документом.

Заклади освіти та інші організації мають визначити внутрішні процедури відбору учасників мобільності та проєктів за принципом доступності та інклюзії – доступ на основі досягнення та мотивації участі. В межах проєктів важливо запланувати додаткову підтримку, підготовчі візити, заходи для розбудови потенціалу інклюзивності тощо.

Корисно для закладів вищої освіти публікація в межах проєкту Еразмус+ «Зробіть мобільність більш інклюзивною».

Корисний вебпортал щодо інклюзивної мобільності.

Рамки інклюзивної мобільності .

Національні агентства Еразмус+ мають відповідальну особу за інклюзивність – Inclusion Officer.

Salto-Youth Inclusion and Diversity Center зібрав всю інформацію щодо інклюзіїї та різноманіття для Вас.

Програма ЄС Еразмус+ запроваджується на принципах ЕКОЛОГІЧНОСТІ:

Рекомендації організаціям-учасницям проєктів:

Inclusiveness:

 • Перевірте яка є інфраструктура, включно освітня, що вже робить/пропонує Ваша організація для вищевказаної цільової категорії учасників.
 • Опишіть можливості прийняття/відправлення учнів/студентів/слухачів та працівників/ молоді/молодіжних працівників.
 • Визначте що потребує додаткової уваги та заплануйте доопрацювати ці виклики в межах проєктів з розвитку потенціалу.
 • Що вже зроблено чи робиться в Світі та Україні для розвитку інклюзії.
 • Визначте цільову аудиторію та її потреби, обов’язково враховуйте їх під час розроблення ресурсів etc.
 • Ваші освітні ресурси та навчальні матеріали мають бути УНІВЕРСАЛЬНИМИ і доступними кожному!
 • Контактуйте з відповідними відділами, цільовою аудиторією, стейкхолдерами, організаціями, які працюють з інклюзією. Почніть діалог та встановіть контакти.
 • Визначте завдання, заходи та діяльність закладу/організації.
 • Стратегії з інклюзії: інституційні, національні, міжнародні, наприклад: Римське Комюніке; Національна стратегія створення безбар’єрного простору в Україні; Словник безбар’єрності тощо.
 • Відеозапис міжнародної конференції Мережі студентів Еразмусівців – ESN з питань інклюзивності Еразмусу: день перший – за покликанням тут; день другий – за покликанням тут.

Green Skills:

 • Плануйте діяльність проєктів та заходи з дотриманням принципів екологічності!
 • Розповідайте учасникам міжнародної мобільності та проєктів про важливість внеску кожного до захисту навколишнього середовища: харчування, одяг, посуд, подорожі, сортування відходів тощо!
 • Використовуйте калькулятор екологічності під час планування подорожі на свій Еразмус в Європі – за покликанням тут!
 • Відеозапис семінару Мережі студентів Еразмусівців – ESN щодо екологічності планування подорожей на проєкти мобільності – за покликанням тут.

Будуємо культуру інклюзивності, екологічності та цифровізації разом!