РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ У СФЕРІ МОЛОДІ
(Capacity Building in the field of youth / CBY).

Яке агентство координує:

Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури (ЕАСЕА – Brussels)

Проєкти спрямовані на:  розвиток потенціалу молодіжних організацій та тих, які працюють у сфері молоді. Це проєкти міжнародного співробітництва, засновані на багатосторонньому партнерстві між організаціями, що працюють у сфері молоді країн-членів Програми з країнами-партнерами Програми. Вони спрямовані на підтримку міжнародного співробітництва та політичного діалогу у сфері молоді та неформального навчання, як рушійної сили сталого соціально-економічного розвитку та розвитку молодіжних організацій та молоді.

Цілі напряму:

 • підвищення якості роботи, діяльності та практики залучених організацій та установ, відкриття для нових суб’єктів, які зазвичай не включаються в сектор;
 • нарощування спроможності організацій працювати на транснаціональному рівні та між секторами;
 • вирішення загальних потреб та пріоритетів у галузі освіти, професійної підготовки, молоді та спорту;
 • забезпечення трансформації та змін (на індивідуальному, інституційному чи галузевому рівні), що призводить до вдосконалення та нових підходів, пропорційно контексту кожної організації.

Завдання напряму:

 • підвищення спроможності організацій, що працюють з молоддю поза формальним навчанням;
 • сприяти діяльності неформального навчання в третіх країнах-партнерах, особливо орієнтованої на молодь з меншими можливостями, з метою підвищення рівня компетентностей при забезпеченні активної участі молоді в житті суспільства;
 • підтримка розвитку молодіжної роботи в країнах-партнерах, підвищення її якості та впізнаваності;
 • сприяння розробці, тестуванню та запуску схем і програм мобільності неформального навчання в країнах-партнерах
 • сприяти реалізації Молодіжної стратегії ЄС (2019-2027), включаючи 11 європейських молодіжних цілей та Молодіжний план дій у зовнішній діяльності ЄС;
 • сприяти співробітництву в різних регіонах світу через спільні ініціативи;
 • посилення синергії та взаємодоповнюваності з формальними системами освіти та/або ринком праці.

Секторальні специфічні пріоритети:

Проєкти повинні зосереджуватися на одній або декількох з наступних тематичних областей:

 • політична участь, громадянська активність та діалог з особами, які приймають рішення;
 • включення молоді з меншими можливостями;
 • демократія, верховенство права та цінності;
 • розширення прав і можливостей / залучення / працевлаштування молодих людей;
 • мир і постконфліктне примирення;
 • навколишнє середовище і клімат;
 • антидискримінація та гендерна рівність;
 • цифрові та підприємницькі компетентності.

ЯКІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДТРИМУЮТЬСЯ?

Проєкти з розвитку потенціалу у сфері молоді мають широкомасштабні цілі, до яких входить удосконалення керівництва, управління, інноваційної здатності та інтернаціоналізації молодіжних організацій у країнах-партнерах Програми, а також сприяння новим формам навчання та новим підходам до роботи з молоддю. До видів діяльності, які підтримують проекти з розвитку потенціалу, належать діалог із питань реформ, співпраця, створення мережі корисних зв’язків і контактів, проведення конференцій, семінарів, зустрічей, великих молодіжних заходів, інформаційно-просвітницьких кампаній, розвиток методів, інструментів і матеріалів для роботи з молоддю, а також програм роботи з молоддю, навчальних програм та інструментів ведення документації, створення нових форм роботи з молоддю, проведення підготовки та надання підтримки, а також заходи з мобільності (Програми обміну для молоді, Європейська волонтерська служба та Мобільність молодих працівників між країнами-членами Програми та країнами-партнерами Програми, що відповідають вимогам).

Приклади діяльності проєктів включають:

 • розробка інструментів та методів соціально-професійного розвитку молодіжних працівників та тренерів;
 • розвиток методів неформального навчання, особливо тих, що сприяють набуттю/вдосконаленню компетентностей, включаючи навички медіаграмотності;
 • розробка нових форм практичних схем навчання та моделювання реальних життєвих кейсів у суспільстві;
 • розвиток нових форм молодіжної роботи, зокрема стратегічне використання відкритого і гнучкого навчання, віртуального співробітництва, відкритих освітніх ресурсів (OER) і кращого використання потенціалу ІКТ;
 • організація заходів/семінарів/воркшопів/обміну успішними практиками для співпраці, нетворкінгу з метою підвищення обізнаності та навчання однолітків;
 • організація заходів мобільності для молоді та/або молодіжних працівників з метою тестування інструментів та методів розроблено партнерством. Будь ласка, зверніть увагу, що діяльність з мобільності повинна бути вторинною по відношенню до основних цілей діяльності та повинні бути інструментом і основою для досягнення цих цілей.

Підготовка проєкту:

Проєкт з розбудови потенціалу у сфері молоді складається з чотирьох етапів:

1) визначення та ініціювання проєкту; 2) підготовка, проектування та планування проєкту; 3) виконання проєкту та моніторинг діяльності; та 4) огляд проєкту та оцінка впливу.

Тривалість проєкту: 12, 24, 36 місяців.

Макс. розмір гранту: 100 000 євро – 300 000 євро.

Хто може бути координатором / заявником? Організація з країни-члена Програми  та України.

 • Неурядові організації (включаючи Європейські НУО та Національні молодіжні ради), які працюють у сфері молоді;
 • центральні та місцеві органи державного управління, органи місцевого самоврядування.

Які організації можуть брати участь у проєкті як партнери? Організації, які працюють у сфері молоді з країн-членів та країн-партнерів Програми, в тому числі з України:

 • Неурядові організації (включаючи Європейські НУО та Національні молодіжні ради), які працюють у сфері молоді;
 • центральні та місцеві органи державного управління, органи місцевого самоврядування;
 • державні та приватні організації, включаючи соціальні підприємства.

Кількість та типи організацій, вимоги щодо партнерства:

мін. 4 партнери, де принаймні 1 організація із країн-членів Програми та по 2 організації з 2-ох з країн-партнерів Програми з Регіону 2 – Східне партнерство (крім білорусі).

Кількість організацій з країн-членів Програми не може перевищувати кількість організацій з країн-партнерів Програми.

Куди та коли подавати проєктну заявку?

Організація-заявник подає до Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури (ЕАСЕА) онлайн через портал FTOP.

ID конкурсу та покликання на умови конкурсу та аплікаційну форму: ERASMUS-YOUTH-2024-CB

Кінцевий термін подання: 6 березня 17.00 за часом Брюсселю.

Відеозапис Всесвітнього вебінару про конкурси Програми ЄС Еразмус+ 2024 р.

Відеозапис Інформаційного дня як писати проєкти на конкурс 2024 р. CBY

Для участі в конкурсах проєктів у сферах молоді та спорту важливо ознайомитись з відеоресурсами та долучитись до групи в Телеграм чаті тут.