business teamworkВітання командам закладів вищої освіти України від Національного Еразмус+ офісу в Україні з перемогою у потужному конкурсі з високою конкуренцією! Бажаємо щоб ці проекти мали вагомий вплив на розвиток університету, інтернаціоналізації, зростання конкурентоспроможності та високої якості навчання, викладання і дослідження!

Шановні команди проектів Еразмус+ CBHE переможці 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го конкурсів - велика родино Еразмус+! До вашої уваги матеріали англійською і переклад українською мовами, що можуть бути корисними для координаторів, відповідальних осіб, керівників закладів вищої освіти, фінансово-економічних відділів всіх партнерів проектів з України. Важливо пам'ятати, що інструкцій щодо використання коштів гранту для 1, 2, 3, 4, 5, 6 конкурсів відрізняються і постійно оновлюються.

Детальний опис СВНЕ проектів з контактами INFOBOX № 11 ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ 2020 Р. ОПИС ПРОЕКТІВ ЕРАЗМУС+ РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ за конкурси 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 рр. англійською і українською мовами (опис, заходи, очікувані результати, контакти - у форматі word) - оновлено в червні 2020р.:

БАЗА ЗВО та ПРОЄКТІВ за участі України - завантажити тут

Платформа результатів проєктів ЄС, з фільтрами по напрямам і не тільки (за посиланням тут)

З 2015 р. запроваджено штрафні санкції у вигляді виключення із всіх проектів ЄС строком на 5 років та/ або зменьшення суми гранту у разі не виконання/не якісного/не повного/ не точного виконання завдань і підготовки матеріалів проекту, запізнення закупівлі обладнання, недоступність результатів, відсутність візуальної презентації тощо.

Для запобігання помилок та застосування штрафних санкцій запрошуємо уважно ознайомитись з наступною інформацією:

Методичні рекомендації (Пам'ятку) виконавціям проектів підготовлену на основі досвіду реалізації проектів українськими закладами вищої освіти з метою коректного застосування нормативно-правової бази України та рамкових правил програми Еразмус+ з використання коштів Європейського Союзу - оновлено у червні 2020 р.  (виконавець -  к.п.н. С.П. Шитікова,  на основі результатів дослідження).

Відеозаписи вебінарів для виконавців проєктів (НОВЕ):
щодо валідації PIC - Катерина Жданова (за посиланням тут);
щодо особливостей управління коштами гранту СВНЕ  - Світлана Шитікова (за посиланням тут)
щодо реєстрації проєктів в Секретаріаті Кабінету Міністрів України - Петро Крайнік  (за посиланням тут);
щодо обставин непереборної сили пов'язаних з пандемією Коронавірусу COVID-19 - Світлана Шитікова (за посиланням тут)
щодо якості змісту проєктів які мають модернізовувати існуючі, створювати нові освітні програми та розробляти дисципліни  - Жанна Таланова (за посиланням тут).

Інформація для координаторів з країн-членів Програми (грантоотримувачів) про особливості національного законодавства та рекомендації (англійською мовою) - завантажити тут;

Коротко про систему вищої освіти України, стан та розвиток законодавства щодо впровадження положень Болонського процесу (англійською мовою) для координаторів з країн-членів Програми та партнерів проєктів з різних країн (завантажити тут).

All info about COVID-19 in Ukraine: official portal of the Cabinet of Ministers of Ukraine (here), Ministry of Health of Ukraine (here) and Ministry of Education and Science of Ukraine (here).

Всі першоджерела і повний пакет документів та інструкцій ЕАСЕА для виконавців проектів переможців Еразмус+ CBHE англійською мовою знаходяться за посиланням у розділі Beneficiary Space - CBHE Project management tools and documents:

Детальніше...


good presentationМоніторинг
– це важливий і обов’язковий етап у процесі реалізації проекту. Моніторинг включає збір, обробку, аналіз інформації, що здійснюються з метою аналізу досягнень і прогресу в реалізації проекту або визначення ризиків і проблем у процесі його впровадження. Команда проекту Еразмус+ забезпечує внутрішній моніторинг проекту.

Моніторинг, що здійснюється представниками Національних Еразмус+ офісів, має назву виїзного моніторингу (Field Monitoring) і проводиться, щонайменше, два рази протягом життєвого циклу проекту.

Детальніше...

blog m1 143
Проєкти співпраці міжнародної технічної допомоги ЄС Еразмус+ запроваджуються відповідно до Грантової і Партнерської Угод з додатками і інструкціями ЕАСЕА у відповідності до національного законодавства.

Діючі проєкти Європейського Союзу Програми Еразмус+ (всі типи проєктів напряму КА2 (стратегічні партнерства та розвиток потенціалу) і Напряму Жан Моне) за участю партнерів з України НЕОБХІДНО ОБОВ'ЯЗКОВО ЗАРЕЄСТРУВАТИ ПРОЄКТ в Секретаріаті Кабінету Міністрів України ТА ОТРИМАТИ РЕЄСТРАЦІЙНУ КАРТКУ ПРОЕКТУ. Державна реєстрація проектів є офіційним визнанням проєкту як міжнародна технічна допомога та підставою для офіційного визнання державою, для реалізації права на одержання відповідних пільг (закупівля обладнання та придбання товарів/послуг без сплати ПДВ, пільги з оподаткування при митному оформленні товарів тощо), передбачених законодавством та міжнародними договорами України. Запрошуємо уважно прослухати та продивитись відеопрезентацію щодо реєстрації проєктів в Секретаріаті Кабінету Міністрів України (за посиланням тут).

Детальніше...

conference table business people group working together te young senior sitting office desk laptops documents 111714018Нагадуємо проектним командам Erasmus+ CBHE, Jean Monnet, Strategic Partnerships, про необхідність обов'язково зареєструвати проект в Секретаріатові Кабінету Міністрів України (до кінця 2019 р. в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України), але незалежно від того зареєстровано вже проект чи ні, потрібно подавати ЗВІТ.

Відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги (Постанова КМУ від від 15.02.2002 №153) та з метою забезпечення поточного моніторингу реципієнти проектів міжнародної технічної допомоги мають подавати до Міністерства освіти і науки України один раз на півроку картку піврічного моніторингу проекту, складену за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку (Додаток 3 завантажити)
Моніторинг проводиться Секретаріатом Кабінету Міністрів Уркаїни разом з бенефіціаром та уповноваженими представниками донора (за згодою) під час реалізації проекту (програми) (поточний моніторинг) і на заключному етапі реалізації (заключний моніторинг).

Лист МОН України щодо подання картки моніторингу проєктів  МТД- за посиланням тут.

Детальніше...